Spotkanie z Radosławem Pyfflem w Instytucie Konfucjusza w Krakowie

2307

W dniu 24 lutego w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie odbyło się spotkanie z panem Radosławem Pyfflem, wicedyrektorem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z zasadami funkcjonowania i priorytetami banku, korzyściach Polski wynikających z członkostwa w AIIB oraz o możliwościach rozpoczęcia kariery w strukturach instytucji.

Wykład pana Radosława Pyffla otworzył cykl comiesięcznych prelekcji popularnonaukowych „Chińskie Vademecum”, poświęconych różnym aspektom kultury, społeczeństwa i polityki Państwa Środka. Spotkania te, będące inicjatywą Instytutu Konfucjusza w Krakowie, są niepowtarzalną okazją, by posłuchać wiodących polskich specjalistów, zajmujących się Azją, oraz by wzbogacić swoją wiedzę. W tym semestrze wykłady będą poświęcone miejscu i roli Chin w stosunkach międzynarodowych.

Radosław Pyffel jest znanym publicystą i ekspertem z zakresu chińskiej gospodarki i polityki. Przez wiele lat był prezesem think tanku Centrum Studiów Polska-Azja, który zajmuje się promocją wiedzy o Azji w Polsce. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych Współczesne Chiny- społeczeństwo, polityka, gospodarka w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz w już wspomnianym Instytucie Konfucjusza w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące negocjacji w Chinach. W 2016 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora i członka Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, gdzie do 2020 roku będzie reprezentować Polskę.

Propozycję utworzenia AIIB wysunął przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas wizyty w indonezyjskim parlamencie 2 października 2013 roku. Rok później, 24 października 2014 r., Chiny wraz 21 krajami podpisały Memorandum o wspólnym porozumieniu w sprawie utworzenia Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, powołując tym samym AIIB do życia. Oficjalnie działalność banku została zainaugurowana przez Xi Jinpinga w czerwcu 2015 roku. W październiku tego samego roku, na mocy porozumienia podpisanego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, członkiem banku stała się Polska, która wstąpiła w jego szeregi jak 53 kraj-sygnatariusz oraz jedyny wówczas kraj z Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zaznaczył R. Pyffel w czasie swojego wykładu, akcesja Polski do AIIB była szczególnym momentem w najnowszej historii naszego kraju, gdyż po raz pierwszy stała się członkiem instytucji finansowej, w której nie będzie odbiorcą finansowania. Bank, jak sama jego nazwa wskazuje, ma się skupić na wpieraniu projektów w Azji, która według raportu Azjatyckiego Banku Rozwoju potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych na poziomie 8 bilionów USD. Zatem jakie korzyści płyną dla Polski z członkostwa w banku? Przede wszystkim jako jeden z założycieli, Polska ma niepowtarzalną szansę uczestniczyć od samego początku w tworzeniu struktur oraz statutu banku. Członkostwo Polski w AIIB może przynieść także korzyści polskim przedsiębiorcom, gdyż będą mieli dostęp do przetargów, a ryzyko związane z wejściem na rynki azjatyckie będzie mniejsze dzięki możliwości uzyskania finansowania.

Jakie korzyści bank przyniesie Chinom? R. Pyffel zaznaczył, że jedną z motywacji do założenia AIIB było niezadowolenie Chin z ich udziału w obecnie istniejących instytucjach finansowych, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Dla przykładu można podać Azjatycki Bank Rozwoju (ang. Asian Development Bank, ADB), gdzie Chiny posiadają zaledwie 5,5% prawa głosów oraz 6,5% udziałów, podczas gdy Japonia, której gospodarka jest już mniejsza niż chińska, posiada ok. 13% prawa głosów i ok. 16% udziałów. Nic więc dziwnego, że niezadowolenie Chin wzrastało równie szybko co ich wpływ na światowe rynki. Natomiast udział Chin w AIIB wynosi ok. 30%, co daje im ok. 26% prawa głosów. Krajami, które pod względem głosów uplasowały się tuż za Chinami są Indie (7,5%) i Rosja (5,9%). Polska wniosła 831,8 mln USD, co przekłada się na niecały 1% głosów.

Czy w związku z tym AIIB będzie rywalizować z ADB? Jak podkreślił ekspert, ADB i AIIB współfinansują budowę autostrady w Pakistanie, a wkład każdego z banków wyniesie 100 mln USD. Jest to dopiero początek współpracy, która została zainaugurowana we Frankfurcie w Niemczech, gdzie podczas 49. Zgromadzenia Rady Gubernatorów Azjatyckiego Banku Rozwoju prezesi ADB i AIIB podpisali memorandum o wzajemnym zrozumieniu. Zatem nie mamy tu do czynienia z niezdrową rywalizacją, lecz ze wspieraniem działalności już istniejących instytucji oraz próbą stworzenia nowej, która, posiadając 100 mld USD kapitału założycielskiego, będzie w stanie wspomóc je w uzupełnianiu wielkiej infrastrukturalnej luki w Azji, gdzie brakuje nie tylko dróg i linii kolejowych, ale także w wielu miejscach mieszkańcy wciąż nie mają dostępu do bieżącej wody.

Projekty AIIB będą skupiać się nie tylko wokół takich dziedzin jak transport, telekomunikacja i sieci wodno-kanalizacyjne, ale także na infrastrukturze energetycznej, a także „zielonej” energii, czego dowodem może być zaangażowanie się banku wraz z Bankiem Światowym w projekt modernizacji hydroelektrowni Tarbela w Pakistanie. Pozostałe projekty AIIB dotyczą także m.in. budowy gazociągów, rozbudowy infrastruktury miejskiej i portowej. Odbiorcami finansowania są następujące kraje: Azerbejdżan, Oman, Myanmar, Indonezja, Bangladesz, Tadżykistan oraz wspomniany już Pakistan.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych będzie funkcjonować na zasadzie lean, clean and green, gdzie green wskazuje na istotę ochrony środowiska, clean reprezentuje zero tolerancji dla korupcji, natomiast lean oznacza, iż AIIB jest tworzony przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Jak R. Pyffel podkreślił, obecni pracownicy i dyrektorzy banku to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w świecie finansów, którzy przenoszą do AIIB najlepsze praktyki z takich instytucji, jak choćby już wyżej wspomniany Azjatycki Bank Rozwoju i Bank Światowy.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych to także szansa na pracę w międzynarodowej instytucji. Bank cały czas prowadzi nabory na różne stanowiska. R. Pyffel podczas wykładu zdradził, że to właśnie Polacy najczęściej przysyłają swoje CV do AIIB. Jednakże w większości są to osoby świeżo po studiach, natomiast by zdobyć posadę w tym banku trzeba już mieć bogate doświadczenie i nieprzeciętną wiedzę. W przyszłości zostanie stworzony program „AIIB Young Professionals”, który umożliwi młodym i ambitnym absolwentom kierunków związanych z ekonomią, finansami i IT na odbycie stażu w strukturach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką chińską zapraszam do śledzenia strony Instytutu Konfucjusza w Krakowie, gdzie będą udostępniane informacje o kolejnych spotkaniach z najlepszymi, polskimi specjalistami zajmującymi się Azją. Poniżej znajduje się lista kolejnych prelekcji:

  • 31 marca: Chiny – Rosja (dr Michał Lubina)
  • 7 kwietnia: Chiny – Polska (amb. Zdzisław Góralczyk),
  • 12 maja: Chiny – Unia Europejska (dr Tomasz Kamiński),
  • 26 maja: Chiny – państwa Azji Wschodniej (dr Rafał Kwieciński)
  • 9 czerwca: Debata nt. Chin i USA (amb. Zdzisław Góralczyk i dr Marcin Grabowski)

Kamila Stasiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here