Krakowska Konferencja Azjatycka coraz bliżej

1598

Za nieco ponad trzy tygodnie rozpocznie się Krakowska Konferencja Azjatycka – wydarzenie akademickie gromadzące naukowców i profesjonalistów zajmujących się Azją i Bliskim Wschodem.

Tematem tegorocznej edycji konferencji jest zmieniający się ład międzynarodowy w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Wstępna lista zgłoszonych referatów wskazuje na imponujący zasięg problematyki, podejmowanej przez polskich badaczy Azji. Znaleźć tu można zagadnienia rozciągające się od analiz geopolitycznych, przez prezentacje ekonomiczne po kwestie kulturowe. Tematyka zgłoszonych dotychczas referatów obejmuje wszystkie regiony Azji, a szczególnie ciekawie zapowiadają się wystąpienia analizujące oddziaływania ponadregionalne – czy to te związane z wielkimi projektami ekonomicznymi, z transgranicznymi zjawiskami kulturowymi, czy też te odnoszące się do wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego. Można zauważyć, że w tematyce referatów odbicie znajduje rosnąca współzależność społeczeństw i państw kontynentu azjatyckiego.

Szeroka i zróżnicowana problematyka która będzie poruszana na Konferencji pozwala sądzić, że studia azjatyckie w Polsce przeżywają okres intensywnego rozwoju. Krakowskie spotkanie badaczy Azji będzie więc okazją do spotkania rosnącego grona ludzi podzielających pasję opisywania i analizowania zjawisk społecznych największego z kontynentów.

Łukasz Fyderek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here