OECD wzywa Japonię do reform

628

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wezwała Japonię, aby wprowadziła reformy rynku pracy, poprzez nałożenie wiążącej granicy możliwych do wzięcia nadgodzin oraz usunęła przeszkody związane z zatrudnianiem kobiet, ponieważ rynek cierpi na deficyt pracowników.

OECD w raporcie przyznała, iż jest zaskoczona niewielkim wzrostem wynagrodzeń w kraju, który cierpi na niedobór siły roboczej. Przywiduje się, że w 2017 roku będzie on wynosił 1.2%. Tempo wzrostu jest krótkoterminową niepewnością dla gospodarki.

Organizacja wytknęła również Japonii, iż występuje u nich duża dysproporcja wynagrodzeń w zależności od płci, czego nie zmieniło zwiększenie procentowego udziału kobiet na rynku pracy. OECD wezwała do podniesienia poziomu opieki nad dziećmi, reformy systemu podatkowego i świadczeń socjalnych oraz poprawy równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

„Mimo wzrastania gospodarki, należy zrobić więcej, aby Japonia mogła przezwyciężyć dwa kluczowe wyzwania: rekordowo wysoki wskaźnik zadłużenia kraju oraz przyspieszający spadek ilości osób w wieku produkcyjnym” czytamy w raporcie.

Przed Japonią stoi szereg wyzwań. Wydajność produkcji japońskiej jest znacznie niższa, niż w krajach z górnej połowy listy OECD, a jej dysproporcja między sektorami usług i produkcji się stale powiększa.

Przemawiając podczas konferencji prasowej w Tokio, Sekretarz Generalny OECD Angel Gurria poparł dalsze podnoszenie przez Japonię podatku konsumpcyjnego, ponieważ nadal jest on jednym z najniższych wśród krajów wysoko rozwiniętych.

„W przypadku Japonii jest jeszcze możliwość wzrostu” Angel Gurria poinformował, iż podatek konsumpcyjny może wznieść się powyżej 15% (obecnie wynosi 8%, rząd odłożył w czasie do 2019 roku podwyższenie progu do 10%). Odniósł się również do wycofania się Stanów Zjednoczonych z umowy TPP (Partnerstwo Transpacyficzne) sugerując, aby Japonia nie porzucała tej idei tylko z powodu amerykańskiej rezygnacji.

(so)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here