Dostęp do szkolnictwa wyższego, a japońska konstytucja

1161

Japońska Partia Liberalno-Demokratyczna w czwartek ogłosiła, że kwestia darmowej edukacji zasługuje na miejsce w debacie o zmianie konstytucji. Propozycja została wysnuta na spotkaniu komisji do spraw konstytucji na spotkaniu Izby Reprezentantów.

Koalicjant rządzącej partii, ugrupowanie Komeito, nie wyraziło jednak całkowitego poparcia dla tej idei. Jej przedstawiciele wskazywali na spore koszty tego typu rozwiązań, co mogłoby zmusić rząd do szukania dodatkowych oszczędności. Największa partia opozycyjna – Partia Demokratyczna – sprzeciwia się z zupełnie innych powód. O ile jej posłowie nie komentują zasadności samej propozycji, są przeciwni wprowadzaniu ich za pomocą rewizji konstytucji. Podkreślają również, że może to zostać rozwiązane za pomocą zwykłej ustawy.

Na spotkaniu niższej izby parlamentu, poseł Partii Liberalno-Demokratycznej, Hajime Funada, informował o różnicach między zapisami konstytucji a stanem faktycznym. Pomimo gwarancji w 26 artykule, istnieją sytuacje w których dostęp do wyższej edukacji nie jest możliwy. Proponował on rewizję zapewniającą edukację „bez względu na możliwości ekonomiczne”.

Nawet premier Shinzō Abe, w swej przedstawionej 3 maja wizji zmian konstytucji, podkreślał, że kwestia dodania legitymizującego istnienie Sił Samoobrony zapisu jest warta dalszej debaty. W wystąpieniu poruszył również kwestię darmowej edukacji, podkreślając że wyższe szkolnictwo powinno być „prawdziwie dostępne dla wszystkich”.

Rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna może traktować tę kwestię jako sposób na uzyskanie poparcia ze strony opozycyjnego, centro-prawicowego, ugrupowania Nippon Ishin no Kai. Jej przedstawiciele od dawna postulują uczynienie darmowego dostępu do edukacji na każdym szczeblu prawem wynikającym nie tylko z poziomu ustawy, ale i konstytucji.

– Jeśli zostanie to zapisane w konstytucji, polityka poszczególnych rządów nie będzie mogła tego zmienić – mówił poseł Nippon Isshin no Kai, Yasushi Adachi.

– Odpowiednim byłoby zgłębienie kwestii jak regulować przeznaczone na to środki poprzez odpowiednie prawa – mówił natomiast przedstawiciel Partii Demokratycznej, Shiori Yamao. Podobnego zdania jest posiadająca dwa mandaty w każdej z izb parlamentu Partia Socjaldemokratyczna.

Najbardziej umiarkowane stanowisko reprezentuje koalicyjne ugrupowanie Komeito. Jeden z jej posłów i obecny minister środowiska – Tetsuo Saito, wzywał wszystkie strony do dalszej dyskusji na ten temat.

Odwołanie się do dużo bardziej popularnej wśród opozycji kwestii powszechnego dostępu do edukacji ma na celu zyskanie dodatkowego poparcia dla szerszego konceptu zmian konstytucji. Pozyskane w ten sposób głosy w którejkolwiek z izb mogą przybliżyć Abe do realizacji wyznaczonego przez niego projektu w ramach czasowych  i wprowadzenia nowej wersji ustawy zasadniczej w 2020 roku.

(rz)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here