Konferencja w sprawie inteligentnych miast w Wietnamie

1247

Około 50. przedsiębiorstw zgromadziło się na konferencji w Hanoi, by omówić kwestię inteligentnych miast (smart cities). Konferencję zorganizowały: Ministerstwo Informacji i Komunikacji (MIC), Ambasada Stanów Zjednoczonych w Wietnamie i Agencja Handlu i Rozwoju USA (USTDA). Gwałtowna urbanizacja stworzyła wiele wyzwań, takich jak wzrost starzenia się społeczeństwa, wzrost problemów ze środowiskiem, budżetem, zdrowiem i zrównoważonym rozwojem. Należy przystosować proces urbanizacji w taki sposób, by miasta rozwijały się zrównoważenie – twierdzi  Nguyen Thanh Phuc. Od krajów takich jak Dubaj i Singapur, Wietnam różni się przede wszystkim ograniczonym dostępem do zasobów naturalnych, należy więc jasno wyznaczyć sposoby działania, które zapewnią przyszłość długoterminowym planom. Od początku zeszłego roku rząd promuje międzynarodową współpracę, by umożliwić wnioskowanie na przykładzie rozwiniętych miast, ważnych platform technologicznych, standardów technicznych itd. Wiele prowincji zaczęło już tworzyć i przyjmować schematy mając na uwadze inteligentny rozwój.

(az)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here