Rozpoczął się festiwal równości w Seulu

392

W piątek 14 lipca rozpoczął się festiwal równości w Seulu. Największe w Korei wydarzenie tego typu miało miejsce 18-ty raz.

Coroczny dziesięciodniowy festiwal równości w Seulu przebiega bez zakłóceń i cieszy się coraz większą popularnością. Pomimo rzęsistych opadów deszczu w sobotniej paradzie równości wzięło udział około 50 000 osób.
W Azji coraz częściej podejmowane są działania mające zapewnić równouprawnienie środowiskom LGBT. Korea wciąż jednak nie ustanowiła klarownego prawa mającego zapobiegać dyskryminacji osób odmiennej orientacji.
Początkowo nadzieje budził liberalny prezydent Moon Jaein, nie był on w stanie skutecznie wspierać ruchu LGBT. W prezydenckiej debacie wspomniał on, że jest przeciwny homoseksualizmowi. Było to prawdopodobnie spowodowane obawą przed wrogością środowisk prawicowych i chrześcijańskich. Zdecydowane działania wspierające LGBT są wciąż ryzykowne w koreańskiej polityce.
Wraz z inauguracją festiwalu równości odbyła się manifestacja przeciwników homoseksualizmu. Grupa radykalnie chrześcijańskich protestujących tańczyła, i wykrzykiwała hasła mające obrazić osoby o odmiennej orientacji. Pojawiało się wiele zarzutów odnośnie popełnianego przez homoseksualistów grzechu. Jednak środowiska prawicowe oskarżają ich również o osłabianie koreańskiej armii i narażanie na atak ze strony Północy. Działaczy na rzecz równouprawnienia środowisk LGBT nazywa się w Korei często „pro-północnokoreańskimi gejami”.
Władze miasta zaangażowały ponad 15 000 policjantów do czuwania nad bezpieczeństwem zarówno popierających, jak i sprzeciwiających się festiwalowi równości. Dzięki temu nie zarejestrowano żadnych brutalnych incydentów.
Prawie 100 przedstawicieli grup na rzecz obrony praw człowieka, ambasad, firm czy szkół pro-LGBT ustawiło stoiska informacyjne w miejscu rozpoczęcia festiwalu. Po raz pierwszy w festiwalu równości w Seulu udział wzięli przedstawiciele Narodowej Komisji Praw Człowieka.
Środowiska LGBT są coraz częściej przedstawiane w mediach, a również celebryci angażują się w działania na rzecz równouprawnienia. Homoseksualizm w Korei pozostaje jednak wciąż tematem tabu. Badania z 2015 roku pokazują, że niecałe 30% Koreańczyków popiera małżeństwa homoseksualne. Nawet wśród młodych ludzi procent tolerujących odmienne orientacje nie przekracza 50-ciu. Najgorzej jest z tolerancją wśród starszego pokolenia, gdzie niecałe 14% popiera prawa mniejszości seksualnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here