Trudności mniejszości seksualnych w japońskich szkołach

897

W Japonii wzrasta liczba przypadków ujawniania przez nauczycieli informacji na temat orientacji i tożsamości płciowej uczniów bez ich zgody. Jak naprawdę wygląda sytuacja homoseksualnych i transseksualnych nastolatków w japońskich szkołach?

Okazuje się, że pomimo dobrych intencji nauczyciele łatwo mogą zaszkodzić podopiecznemu, informując o jego orientacji klasę lub rodziców. Eksperci alarmują, że Japonia potrzebuje prawa, które regulowałoby dostęp do informacji na temat orientacji czy tożsamości płciowej uczniów. Kwestia zdradzania tak osobistych danych uczniów bez ich zgody stała się niedawno przedmiotem debaty w Stanach Zjednoczonych.

Minako Hara, dyrektor All Japan Sexual Minorities Support Network, przyznaje, że w ostatnim czasie coraz więcej uczniów, których orientacja została ujawniona wbrew ich woli, szuka wsparcia u organizacji wspierających mniejszości LGBT. Uczniowie czują się zagubieni, gdy tak osobiste informacje na ich temat zostają podane do publicznej wiadomości. Według Japońskiego Towarzystwa Zaburzeń Tożsamości Płciowej oraz Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii, stawianie uczniów w takiej sytuacji może doprowadzić do depresji, a nawet samobójstwa.

Jak tłumaczy Hara, nauczyciele są często pierwszymi osobami, którym uczniowie postanawiają powiedzieć o swojej orientacji czy tożsamości płciowej. W wielu przypadkach obdarzeni zaufaniem nauczyciele od razu informują o wyznaniu rodziców. Niektórzy z nich nie chcą zaakceptować odmienności dziecka, a wielu obwinia się o błędy wychowawcze. Kolejnym problemem jest piętnowanie mniejszości seksualnych przez innych uczniów. Do przemocy w wyniku braku tolerancji dochodzi w szkołach coraz częściej.

Przykładem trudnej sytuacji w szkołach jest niedawny incydent z udziałem transseksualnej nastolatki. Uczennica poprosiła wychowawcę o dołączenie do grupy dziewcząt na planowanej wycieczce szkolnej. Nauczyciel poinformował klasę o prośbie bez jej wiedzy, powodując oburzenie rodziców innych dzieci.

Badanie przeprowadzone w 2013 r. przez Ministerstwo Edukacji wykazało, że 606 uczniów konsultowało się z administracją szkół, ponieważ czuło się niekomfortowo z przypisaną w akcie urodzenia płcią. Liczba stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ większość osób z podobnymi problemami nie szuka pomocy w szkole. W ostatnich latach rząd podjął prace nad programem uświadamiania szkół na temat środowisk LGBT, aby zapobiec przypadkom piętnowania uczniów. W zeszłym roku Ministerstwo Edukacji opublikowało broszury pouczające nauczycieli o sposobach wspierania uczniów należących do mniejszości seksualnych. W całym kraju podejmowane są również inicjatywy mające uczyć dzieci tolerancji i zrozumienia dla różnorodności seksualnej.

(mm)

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here