W Japonii wzrasta liczba przypadków przemocy wobec dzieci

319

Najnowsze badania przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia wykazały znaczny wzrost zgłaszania przemocy wobec dzieci w całej Japonii. Rekordowa liczba ponad 122 tys. incydentów zgłoszonych w 2016 r. zwiększyła obciążenie pracowników socjalnych.

W ciągu ostatnich 15 lat odnotowano pięciokrotny wzrost nadużyć. Mimo większego zapotrzebowania w tym samym okresie liczba pracowników socjalnych wzrosła zaledwie dwukrotnie. Co stoi za wzrostem zgłaszania agresji wobec dzieci? Głównym czynnikiem wydaje się być coraz większa świadomość społeczna. Japończycy są bardziej skłonni szukać pomocy i reagować na nadużycia, dlatego dowiadujemy się o większej liczbie incydentów. Jest to dobra wiadomość, ponieważ według statystyk przemoc domowa wciąż pozostaje w Japonii tematem tabu. Japończycy często ukrywają rodzinne dramaty i są znacznie mniej skłonni do zgłaszania spraw policji niż ofiary przemocy w Europie.

Liczba nadużyć w minionym roku była najwyższa od 26 lat. Aż 51,5% wszystkich przypadków stanowiła przemoc psychologiczna, a liczba dzieci doświadczających agresji słownej wzrosła w ciągu roku z 14 tys. do 63 tys. Kolejne 26% (31 tys.) incydentów dotyczyło przemocy fizycznej. Według badania 21% sytuacji wiązało się z zaniedbaniem, a 1,3% z molestowaniem seksualnym dzieci.

W minionym roku ośrodki niosące pomoc ofiarom przemocy zanotowały o 18% więcej przypadków niż rok wcześniej. Placówki zmagają się z niewystarczającą liczbą pracowników, którzy mogliby doradzać i rozwiązywać problemy nadużyć w rodzinach. W związku z tym ministerstwo przedstawiło plan rekrutacji nowych pracowników socjalnych – planuje się zatrudnić kilka tysięcy osób w najbliższych latach. W maju ubiegłego roku rząd zmienił prawo dotyczące opieki nad dziećmi i zapobiegania nadużyciom, które miało wzmocnić rolę systemu pomocy społecznej. Pojawiły się jednak głosy, że zmiany mogą dodatkowo obciążyć przepracowanych pracowników ośrodków. Według nowego prawa każda placówka doradztwa ma zatrudniać wykwalifikowany personel odpowiedzialny za opiekę psychologiczną, medyczną i prawną. Co najważniejsze, przepisy umożliwiają domowe interwencje, gdy pracownicy podejrzewają przemoc w rodzinie.

(mm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here