Konferencja naukowa „Forum Azja-Europa”

1642

Relacje między Europą oraz Azją na przestrzeni ostatnich lat ulegają coraz większemu zacieśnieniu. Zwłaszcza w wyniku zawieranych porozumień, budowy nowych połączeń infrastrukturalnych, czy też podejmowanej współpracy w sferze kultury, znaczenie Azji z punktu widzenia europejskiej polityki zagranicznej, w jej politycznym jak i gospodarczym wymiarze niewątpliwie wzrasta, a relacje z partnerami z szeroko rozumianego Wschodu ulegają intensyfikacji na szczeblu międzynarodowym zarówno w formie bilateralnych umów zawieranych pomiędzy państwami, jak również w zakresie rozwoju współpracy regionalnych organizacji funkcjonujących na obu kontynentach.

„Forum Azja-Europa”

Powyższe zagadnienia zostaną przeanalizowane podczas konferencji naukowej „Forum Azja-Europa” organizowanej wspólnie przez Koło Naukowe Studiów Azjatyckich UAM, funkcjonujące przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Koło Naukowe Futurum Europae, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM. Konferencja odbędzie się w dniach 10 – 11 kwietnia 2018 roku. Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję na bliższe przyjrzenie się szeroko rozumianym stosunkom azjatycko-europejskim.

Organizatorzy proponują przygotowanie referatów, których treść obejmować będzie następujące obszary tematyczne: współpracę Unii Europejskiej z państwami Azji Wschodniej i Południowej (np. relacje UE z państwami ASEAN, stosunki unijno-indyjskie, stosunki unijno-chińskie), politykę Unii Europejskiej wobec Bliskiego Wschodu (np. stanowisko UE wobec kwestii palestyńskiej, misje cywilne i wojskowe w państwach Azji Zachodniej), relacje Azji Środkowej z UE (np. Unia Europejska a problem zarządzania zasobami wodnymi w Azji Centralnej, bezpieczeństwo gazowe UE wobec potencjału państw Azji Środkowej, Polacy w Kazachstanie), a także stosunki państw azjatyckich z państwami, które nie należą do UE (np. polityka Norwegii wobec Federacji Rosyjskiej, stosunki handlowe chińsko-szwajcarskie).
Możliwe jest zgłaszanie referatów, które będą wykraczały poza wymienione propozycje.

Informacje dotyczące czynnego i biernego udziału:

Opłata za uczestnictwo czynne to koszt 50 zł.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o uprzednie formularza, który znajduje się pod adresem do dnia 9.03.2018 r.
Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów zostaną opublikowane w dniu 10.03.2018 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo do selekcji abstraktów.
Uczestnictwo bierne w konferencji jest darmowe i nie wymaga od uczestników wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału.
W razie pytań możliwy jest kontakt za pomocą adresu e-mail: azjaeuropa2018@gmail.com.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here