FALA – Forum Akademickiego Lingwistyki Azjatyckiej

1800

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Sekcji Japońskiej ILS UW Nippo zaprasza na 1. edycję FALA – Forum Akademickiego Lingwistyki Azjatyckiej.

Twórcy chcą spojrzeć świeżym okiem na zagadnienia takie jak: lingwistyka formalna i stosowana, metodyka nauczania języków wschodnioazjatyckich, semiotyka, zmiany w uzusie oraz „wszystko to, co nie zawsze znajdzie się w sylabusie zwykłych zajęć”. Do udziału zaproszeni są doktoranci, magistranci oraz studenci.

Głównym założeniem tego spotkania jest zacieśnianie kontaktów między ośrodkami naukowymi w Polsce, a także wymiana przemyśleń i doświadczeń między japonistami, sinologami i nie tylko. Program Forum zakłada wysłuchanie przygotowanych wykładów i rozmowy na tematy poruszone w wystąpieniach, w celu wypracowywania nowych kierunków w lingwistyce azjatyckiej i metodologii nauczania języków orientalnych.

Twórcom zależy, by propagować wiedzę o językach azjatyckich i rozwiewać mity związane z ich nauką. Jako cel wskazują wypracowanie nowych metod, zgodnych ze współczesnymi trendami w nauczaniu języków obcych, mając jednak na uwadze charakterystykę tych języków i specyficzne trudności, z jakimi może mieć styczność każdy uczeń.

„Nie ograniczamy się jednak tylko do samej metodologii nauczania. Chcemy badać, jak charakterystyczne cechy języków azjatyckich znajdują swoje odzwierciedlenie w tłumaczeniu, a także w pragmatyce językowej. Zamierzamy patrzeć, jak języki te rozwijają się w dobie dominacji języka angielskiego. Postaramy się spojrzeć z odpowiednim skupieniem i uwagą na aspekty językowe, które nie przekładają się jeden do jednego na języki europejskie. Cechy, które dla odbiorcy spoza wschodniego kręgu kulturowego wydają się obce, niezrozumiałe, niekiedy egzotyczne – czy rzeczywiście takie są?” – pytają organizatorzy, jednocześnie wskazująć, że będą unikać powierzchownego spojrzenia na wymienione kwestie.

FALA odbędzie się 25 maja 2018 roku w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, Warszawa). Udział uczestników biernych jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym proszone są o przesłanie zgłoszenia do 1 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji na stronie internetowej i stronie wydarzenia.

Koło Naukowe Sekcji Japońskiej ILS UW Nippo od początku działalności ma na celu propagowanie wiedzy o języku i kulturze Japonii. Realizacja założeń następuje poprzez pracę wolontariacką przy szeregu imprez o profilu japonistycznym, a także organizowanie we współpracy z Biblioteką Przy Zawiszy wykładów popularyzujących wiedzę o Japonii. FALA 2018 jest pierwszym z wydarzeń organizowanych przez koło, skierowanym do środowiska akademickiego.

Puls Azji objął wydarzenie swoim patronatem medialnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here