Japoński rząd promuje system specjalnych adopcji

4170

Japoński rząd chce przeciwdziałać rosnącemu współczynnikowi przemocy wobec dzieci, promując system specjalnych adopcji. W kwietniu 2018 roku wejdzie w życie nowa ustawa, mająca na celu jego popularyzację.

Adopcja w Japonii wciąż nie cieszy się zbyt wielką popularnością. W przeciwieństwie do innych krajów, gdzie dzieci pozbawione opieki biologicznych rodziców, trafiają do nowych rodzin, w Kraju Kwitnącej Wiśni większość sierot jest kierowana do domów dziecka i instytucji opieki społecznej. Japoński rząd pragnie jednak przełamać ten schemat.

Specjalna adopcja zapewnia adoptowanym dzieciom taki sam status jaki posiadają te biologiczne

System specjalnej adopcji wszedł w życie już w 1988 roku, wraz z poprawkami naniesionymi w japońskim kodeksie cywilnym. W przeciwieństwie do zwyczajnej adopcji, gdzie nowe dziecko automatycznie otrzymuje prawnie status adoptowanego, w wersji specjalnej dziecko staje się pełnoprawnym członkiem rodziny i jest traktowane jako prawowity, biologiczny potomek. Wszystkie więzi z dotychczasowymi rodzicami zostają zerwane. System specjalnej adopcji różni się również od systemu rodziny zastępczej, w której dzieci przebywają tylko przez pewien czas. Jednak tego typu adopcje są przeznaczone tylko dla dzieci do 6 roku życia. Taka granica wieku ma na celu zacieśnienie więzi z nowymi rodzicami.

Według badań Biura do Spraw Rodzin, należącego do Japońskiego Ministerstwa Zdrowia, ilość specjalnych adopcji zaczyna wzrastać. Liczba dzieci adoptowanych w ten sposób w 2016 roku to 538. Mimo to, biorąc pod uwagę fakt, iż każdego roku do domów dziecka trafia około 3 000 młodych ludzi, ilość adopcji wciąż pozostaje znikoma.

W Japonii istnieje niezwykle niska świadomość społeczna, dotycząca systemu specjalnych adopcji. Ponadto władze rzadko angażują się w jego promocję. W dodatku podkreśla się prawa biologicznych rodziców, którzy robią wszystko, by zachować przy sobie dziecko. Należy zaznaczyć, że instytucje zajmujące się w Kraju Kwitnącej Wiśni przemocą wobec dzieci, otrzymują coraz więcej zgłoszeń. Mamy więc do czynienia z rosnącym problemem.

Renowacja systemu ma na celu jego spopularyzowanie i zwiększenie ilości specjalnych adopcji

Ministerstwo Opieki Społecznej postawiło sobie za cel zwiększenie liczby specjalnych adopcji do 1 000 w przeciągu następnych pięciu lat. W 2017 roku powołano komisję, która wydała raport, mający na celu promowanie systemu specjalnych adopcji, jak i zawierający wskazówki dla rodziców, pragnących adoptować dziecko.

Adopcje noworodków sposobem na zapobieganie przemocy w pierwszych latach życia

Zwiększający się odsetek dzieci zagrożonych przemocą rodzicielską, to główny powód działań rządu na rzecz zwiększenia adopcji. Połowa śmierci w wyniku znęcania się następuje wśród dzieci w wieku do pierwszego roku życia. Bardzo często sprawcami zbrodni są młode matki, których dzieci są wynikiem niechcianej ciąży.

Dzięki adopcji można zatem ocalić wiele młodych, zaledwie rozpoczętych żywotów. Udoskonalony system ma zapewnić matkom opiekę, zaś rolę mediatora w sprawie zrzeknięcia się praw rodzicielskich będą pełnić agencje adopcyjne.

System adopcji noworodków jest określany mianem Aichi i istnieje już od 30 lat. Został zapoczątkowany w prefekturze Aichi, przez tamtejsze instytucje zajmujące się dziećmi, jednak nigdy nie rozprzestrzenił się na pozostałe części kraju. Niemniej ostatnio zainteresowanie nim znacznie wzrosło. W Japonii powstały 23 specjalne grupy, w skład których wchodzą również szpitale, zajmujące się pośredniczeniem w adopcji noworodków.

Nowe prawo dotyczące adopcji wchodzi w życie w kwietniu 2018 roku

Dotychczas rząd w ogóle nie angażował się we wspieranie grup pośredniczących w adopcjach, ani też nie przedsięwziął żadnych działań, mających na celu ograniczenie przemocy wobec dzieci. Jednak w agencjach adopcyjnych zaczęło dochodzić do wielu skandali – jak na przykład płacenia matkom ogromnych sum za oddanie noworodka, co poczytywano jako handel ludźmi. Te wydarzenia zwróciły uwagę japońskiego rządu i sprawiły, iż powstała ustawa, dotycząca dzieci adoptowanych za pośrednictwem agencji. Przewidywane rezultaty kwietniowego aktu prawnego to między innymi grzywny dla działających nielegalnie agencji. Nowe prawo przewiduje promowanie właściwego działania agencji adopcyjnych, jak i centrów opieki nad dziećmi, mających od tej pory służyć i pomagać rodzicom w otrzymaniu dziecka.

Rolą specjalnej adopcji jest ocalenie dzieci oraz zapewnienie szczęśliwej przyszłości zarówno im, jak i ich nowych rodzicom. Oczywiście system wymaga wielu poprawek, aby naprawdę doszło do znacznego zwiększenia liczby adoptowanych pociech. Zadanie nowej ustawy to przede wszystkim pomoc rodzicom, którzy pragną zapewnić porzuconym dzieciom lepsze życie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here