Ustawa chroniąca pamięć o chińskich bohaterach jako kontynuacja dotychczasowej polityki historycznej ChRL

421

Najwyższy organ ustawodawczy ChRL przyjął przepisy mające chronić pamięć o chińskich bohaterach narodowych. Projekt zakazuje szkalowania takich postaci oraz umniejszania ich dorobku. Ustawa jest przejawem konsekwentnego realizowania polityki historycznej Xi Jinpinga.

Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych przyjął ustawę, której celem jest promowanie patriotyzmu i socjalistycznych wartości. Ma się to odbywać poprzez ochronę reputacji bohaterów Państwa Środka przed działaniami prowadzącymi do ich zniesławienia. Nowe przepisy zakazują m.in. poddawania krytyce okoliczności powstania ChRL, czy też gloryfikowania wydarzeń takich jak japońska inwazja na Chiny. Projekt nie precyzuje, co będzie grozić za tego typu zachowania. Przewiduje jednak pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób łamiących nowe prawo w stopniu proporcjonalnym do wagi danego przewinienia.

Przedstawiciele władz uzasadniali przyjęcie ustawy potrzebą stawienia czoła tendencjom mogącym zburzyć porządek społeczny oraz koniecznością działania na rzecz interesu publicznego. Argumentowali ponadto, że potrzebne jest prawo pozwalające przeciwstawić się „historycznemu nihilizmowi”. W ten sposób w oficjalnej propagandzie nazywa się poglądy osób sceptycznie oceniających wkład Komunistycznej Partii Chin w rozwój Państwa Środka.

Część komentatorów z kolei interpretuje projekt jako narzędzie, za pomocą którego KPCh będzie zwalczać nieprzychylnych jej twórców i cenzurować treści niezgodne z partyjną linią. Ma to pomóc Xi Jinpingowi w zdominowaniu dyskursu publicznego, tak aby, jak ujął to Wu Si, dziennikarz i autor książek historycznych, „to, co partia uznała za prawdę, już nigdy więcej nie mogło zostać zakwestionowane”.

Polityka historyczna sferą nietykalną

Zaaprobowane przez chiński parlament rozwiązania prawne pozostają spójne z dotychczasową polityką historyczną Xi. Odkąd objął on w 2012 roku stanowisko sekretarza generalnego KPCh, konsekwentnie spełniano zapowiedzi dotyczące zwiększania ideologicznej dyscypliny pośród społeczeństwa oraz wzmacniania edukacji patriotycznej. Przeprowadzono kampanie medialne przypominające o historycznych dokonaniach partii, wyrzucano z pracy lub kneblowano usta naukowcom krytykującym Mao Zedonga, a także uchwalano odpowiednie przepisy regulujące tego typu kwestie. W listopadzie ubiegłego roku okazywanie braku szacunku wobec hymnu państwowego, Marszu Ochotników, stało się przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Xi Jinping prowadzi długofalową, niezmienną politykę w zakresie historii, ideologii, czy roli Komunistycznej Partii Chin. Wskazuje za jej pośrednictwem, że wielokrotnie ogłaszane przez przywódcę ChRL wchodzenie Państwa Środka w nową erę, realizacja Chinese Dream i międzynarodowe inicjatywy będą urzeczywistniane przy zachowaniu dotychczasowego porządku politycznego, z niepodważalnym autorytetem partii oraz jej lidera jako fundamentem systemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here