Xi Jinping zapowiedział nowy etap budowy „cywilizacji ekologicznej”

533

Xi Jinping wygłosił przemówienie podczas konferencji poświęconej problematyce ochrony środowiska, która odbyła się 20 maja. Przewodniczący ChRL podkreślił potrzebę rozwijania „cywilizacji ekologicznej”. Stwierdził, że jest to kwestia fundamentalna w kontekście idei zrównoważonego rozwoju społecznego. Xi przekonywał także, że wraz z nastaniem nowej ery ekonomicznej Chiny muszą sprostać odmiennym niż dotychczas wyzwaniom związanym ze stanem środowiska naturalnego. Chiński przywódca przedstawił swoją wizję uporania się z tymi problemami.

W 2012 roku Komunistyczna Partia Chin uznała budowę „cywilizacji ekologicznej” za strategiczną koncepcję Państwa Środka. Zakłada ona podejmowanie przez władze wysiłków mających na celu zachowanie harmonii pomiędzy rozwojem społeczno-ekonomicznym, a troską o przyrodę.

Xi Jinping uznał proekologiczne przedsięwzięcia, do których doszło w Chinach na przestrzeni ostatnich pięciu lat, za doniosłe, historyczne zmiany. Doceniając dotychczasowe osiągnięcia, przewodniczący zwrócił uwagę na potrzebę otwarcia nowego etapu w dziedzinie ochrony środowiska. Zauważył, że moment przejścia Chin z fazy szybkiego wzrostu gospodarczego do stadium rozwoju kładącego nacisk na jakość życia będzie wiązał się z różnego rodzaju trudnościami. Zdaniem Xi, oczekiwania społeczeństwa wobec jakości środowiska naturalnego, w którym żyją, stale rosną. Jednocześnie Państwo Środka zyskało potencjał umożliwiający stawienie czoła najistotniejszym problemom ekonomicznym. To według przewodniczącego sprawia, że Chiny weszły w krytyczny okres budowania „cywilizacji ekologicznej”. Powyższa diagnoza skłoniła Xi Jinpinga do przedstawienia głównych kierunków postulowanego postępowania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Ekologia oczami przewodniczącego

Harmonijne współistnienie człowieka i natury stanowiło motyw przewodni wystąpienia Xi. Wskazywał on na zdolność przyrody do samoregeneracji i fakt występowania społeczności żywych organizmów na obszarach przyrodniczych. Obok akcentowania immanentnej wartości środowiska naturalnego, przewodniczący podkreślał również jego znaczenie dla ludzkiego poczucia dobrobytu. W związku z tą perspektywą, Xi Jinping nawoływał do stworzenia warunków dla swobodnej egzystencji przyrody, przynoszącej korzyści także ludziom. Zrealizowanie tej wizji ma być możliwe dzięki wypracowaniu skoordynowanej, innowacyjnej strategii rozwoju. Będzie ona owocować powstawaniem struktur przemysłowych, sposobów życia, produkcji oraz organizacji przestrzeni przyjaznych środowisku i oszczędnie korzystających z zasobów naturalnych.

Xi nie pominął również instytucjonalnych oraz prawnych aspektów ochrony środowiska. Postępowanie zgodne z regułą praworządności i ściślejsze wcielanie w życie przyjętych regulacji przewodniczący uznał za konieczne. Stanowią one, według Xi, należyty sposób przekładania na praktykę innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez odpowiednie instytucje. Polityk zwrócił również uwagę na potrzebę zaangażowania się w ochronę środowiska na poziomie globalnym i współpracę międzynarodową. Taką postawę uznał za właściwą w obliczu zmian klimatycznych, w walce z którymi Chiny chcą przewodzić światu.

Problemy ekologiczne Chin

Mimo sukcesów osiąganych przez chiński rząd w walce z zanieczyszczeniem środowiska, Państwo Środka nadal boryka się z poważnymi problemami ekologicznymi. Jakość powietrza w wielu miastach pozostaje na bardzo niskim poziomie. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości zlokalizowanych w mocno uprzemysłowionych prowincjach północnych. Chiny emitują także najwięcej dwutlenku węgla spośród wszystkich krajów świata. Również uporanie się z zanieczyszczeniem wody stanowi ogromne wyzwanie dla Chińczyków. Postępy w tej materii okazały się być jak dotychczas mniejsze, aniżeli zakładały rządowe plany sprzed kilku lat. Innym ważnym problemem jest stan gleby w Państwie Środka. Zgodnie z ostatnimi opublikowanymi danymi chińskiej agencji rządowej zajmującej się ochroną środowiska zanieczyszczone jest 16% wszystkich gleb na terenie kraju oraz 19% ziem rolnych.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here