Call for Papers: Konferencja „Historical and Collective memory in Far and Middle East in the ‘post-war’ reality”

1434

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ we współpracy z Pulsem Azji i Dalekowschodnim Kołem Naukowym mają zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, badaczy oraz studentów zajmujących się studiami azjatyckimi, naukami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi oraz historią do udziału w międzynarodowej konferencji: Historical and Collective memory in Far and Middle East in the ‘post-war’ reality, która odbędzie się w dniach 26 i 27 listopada 2018 roku.

Konferencja ma na celu stworzenie platformy dla rozważań związanych z kwestiami pamięci historycznej na Bliskim i Dalekim Wschodzie i ich związkami z konstrukcją kolektywnych tożsamości. Jej głównym założeniem jest przedstawienie różnic w procesach kształtowania pamięci wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej, jak i wskazanie ich znaczenia dla współczesnego świata. Podczas rozważań na temat historycznej i kolektywnej pamięci, będziemy się starać zbudować dialog i przekroczyć ponad różnymi wspomnieniami dotyczącymi tych samych wydarzeń. Mamy nadzieję zwrócić Państwa uwagę na problem dziedziczonej traumy związanej z takimi wydarzeniami jak Holokaust, bombardowania Hiroszimy i Nagasaki, masakra Nankińska, wojny koreańska i arabsko-izraelskie, kwestię Palestyny (nakba), walki o niepodległość w Algierii, islamska rewolucja w Iranie oraz brutalny konflikt Iraku i Iranu.

Konferencja zaprasza wszystkich badaczy zainteresowanych kwestiami krajów i kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Szeroki zakres proponowanych paneli (dotyczących m.in. polityki, społeczeństwa, polityki zagranicznej, ekonomii i gospodarki, kultury itp.), pozwala na międzynarodowy wymiar wydarzenia.

Prosimy o zapisy poprzez następujący formularz.

Język: Angielski

Data: 26-27 listopada 2018 roku

Termin przesyłania zgłoszeń: 15 września 2018 roku

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here