Zachód wzywa Chiny do uwolnienia Ujgurów z obozów reedukacyjnych

Zachód na czele z  Francją, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi wezwał we wtorek Chiny do zlikwidowania obozów reedukacyjnych  w których, jak wynika z przedstawionych przez aktywistów działających na rzecz przestrzegania praw człowieka, przetrzymywanych jest około milion ujgurskich muzułmanów. 

ONZ z apelem do Chin

Rada Praw Człowieka ONZ zaapelowała do Chin o uwolnienie pozbawionych wolności Ujgurów zamieszkujących prowincję Xinjiang. Zachód zarzuca chińskim władzom łamanie praw człowieka, zabieranie ludziom prawa do wolności wyznania oraz bardzo złe traktowanie muzułmanów i przedstawicieli mniejszości etnicznych. Francuski ambasador Francois Riyasseau nawoływał Pekin do zdecydowanego zatrzymania aresztowań na terenie Tybetu i Xinjiangu, uwolnienia tysięcy przetrzymywanych ludzi a także zagwarantowania wolności wyznania. Chiny zdecydowanie odrzucają płynące z Zachodu oskarżania i konsekwencje odpierają narastającą krytykę. Przedstawiciele władz niejednokrotnie podkreślali, że zarzuty są dalekie od faktów i pełne uprzedzeń.

Le Yucheng, chiński wiceminister do spraw zagranicznych, w swoim oświadczeniu skierowanym do Rady Praw Człowieka ONZ stwierdził, że Chiny nie będą tolerować kierowanych pod ich adresowanych przez kilka krajów zupełnie fałszywych oskarżeń o podłożu czysto politycznym. Zarzuty te są bowiem przepełnione uprzedzeniami i kompletnie nie mają związku z faktami.

W trakcie obrad Rady Praw Człowieka ONZ, która zbiera się co pięć lat aby przedyskutować kwestię przestrzegania praw człowieka na świecie i szczególnie w krajach członkowskich, Pekin deklarował przestrzeganie i dbanie o prawa oraz wolności wszystkich pięćdziesięciu pięciu oficjalnych mniejszości narodowych.

Chiny niejednokrotnie podkreślały, że Xinjiang mierzy się obecnie z poważnym zagrożeniem terroryzmem ze strony islamskich separatystów i militarystów. Władze odrzucają także wszelkie zarzuty dotyczące złego traktowanie ludzi zamieszkujących ten teren i wyznających islam. Warto wspomnieć, że Pekin zaprzeczał przez bardzo długi czas istnienia obozów reedukacyjnych dla Ujgurów.

Sprawa Xinjiangu

Eksperci Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ (CERD) w sierpniu tego roku  wskazywali na wiele wiarygodnych informacji i dowodów na to, że w Chinach około milion Ujgurów jest przetrzymywana w obozach reedukacyjnych. Istnienie obozów Chiny utrzymywały początkowo w sekrecie i nie przyznawały się do nich, a wręcz otwarcie zaprzeczały ich istnieniu. Ostatecznie chińskie władze w październiku nieoczekiwanie wydały decyzję o legalizacji obozów, argumentując to koniecznością walki z terroryzmem i muzułmańskimi separatystami na terenie Xnjiangu. Wiadomość odbiła się szerokim echem w społeczności międzynarodowej, która skrytykowała politykę chińskiego rządu prowadzoną względem mniejszości narodowych. Wskazano także, że sytuacja przedstawicieli mniejszości etnicznych, w tym Ujgurów, Kazachów, a także muzułmanów zamieszkujących terytorium Xinjiangu uległa znacznemu pogorszeniu od czasu ostatniego zebrania się rady w 2013 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here