Edukacja, eksport i startupy. O współpracy polsko-azjatyckiej

956

Jak wykorzystać potencjał coraz liczniejszych kontaktów i rozwijać współpracę Polski z Azją? Próby odpowiedzi na to pytanie podejmowali uczestnicy zgromadzeni na Kongresie dla współpracy Polsko – Azjatyckiej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 26 kwietnia bieżącego roku.

Problematykę współpracy polsko-azjatyckiej ujęto w trzy główne bloki tematyczne, dotyczące edukacji, eksportu polskich firm oraz inwestowania w startupy. Dyskutanci pierwszego panelu poświęconego edukacji: Profesor Arkadiusz Kowalski oraz Douglas Abrams zaprezentowali swoje doświadczenie pracy akademickiej na czołowych uczelniach w Tajlandii oraz Singapurze. Trzeci z zaproszonych prelegentów, Łukasz Wojdyga (Dyrektor NAWA) opowiedział o działaniach polskiej administracji dążących do wzrostu wymiany akademickiej. Dzięki opiece moderatora dr Marcina Jacoby dyskusja płynnie rozwinęła zagadnienia dotyczące warunków i specyfiki azjatyckich uczelni, a także polskich studentów i doktorantów aktywnie działających w wymianie międzynarodowej. Polskie uczelnie, administracja i organizacje pozarządowe mają nadal sporo do zrobienia w zakresie zwiększania poziomu współpracy akademickiej, która jest fundamentem na której można rozwijać stosunki gospodarcze.

Problematyka eksportu z Polski na rynki Azji była dyskutowana przez ambasadorów Tadeusza  Chomickiego i Marka Wejtko. Poruszali oni kwestie dopasowania narzędzi wspierających polski eksport do możliwości i ambicji polskich przedsiębiorstw. Nieco odmienną perspektywę prezentował dr Łukasz Fyderek, wskazując na potrzeby zgłaszane przez polskie firmy dokonujące ekspansji na rynki azjatyckie. Omawiając doświadczenia płynące z kierowania projektami doradczymi firmy East Analytics podkreślił on dwa czynniki pozwalające patrzyć z optymizmem na wzrost polskiego eksportu do Azji: malejące bariery dla eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmieniającą się kulturę organizacyjną polskich firm. O przebieg dyskusji w tym panelu zadbała min. Katarzyna Kacperczyk.

O wprowadzenie do trzeciego tematu kongresu – startupów w Azji zadbał Douglas Abrams, który porównał ekosystem i ich funkcjonowanie w Signapurze, Tajlandii i Wietnamie. Panel poprowadzony przez Patrycję Pendrakowską wraz zaproszonymi gośćmi dr Markiem Dietlem (prezesem GPW), Julią Szopą, Kamilem Kociszewskim oraz Agnieszką Szwedą podsumował spojrzenie doświadczonych praktyków na możliwości rozwoju polskiego startupu w warunkach wschodnich. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jakimi sukcesami mogą pochwalić się polskie startupy w Azji, a także na jakie wsparcie mogą liczyć rozpoczynający przygodę z tą formą biznesową.

Kongres poruszał istotne zagadnienia współpracy Polsko – Azjatyckiej i płynnie zarysował kluczowe pola kooperacji, w których młodzi przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele trzeciego sektora mają szansę osiągać sukcesy na wschodzie. Wydarzenie dało też możliwość odbycia licznych rozmów kuluarowych pomiędzy panelistami i publicznością. Należy docenić wysiłek organizatora – Lotus League oraz wspierających instytucji. Już sama ich liczba – trzydzieści siedem – wskazuje na zainteresowanie jakim problematyka współpracy polsko-azjatyckiej cieszy się w naszym kraju.

PODZIEL SIĘ
mm
Młodszy Konsultant w East Analytics. Absolwentka studiów politycznych Instytutu Spraw Publicznych UJ. Pasjonuje się praktycznym stosowaniem wiedzy z zarządzania projektami, a także wykorzystaniem nowych mediów w marketingu internetowym. Lubi południową kuchnię, podróżować i fotografować ludzi. Na Pulsie Azji pisze o biznesie i stosunkach gospodarczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here