Nagroda Nobla za walkę z ubóstwem

1448

Podczas gdy bogata globalna Północ koncentruje się na walce ze zmianami klimatycznymi i wprowadzaniu kolejnych udogodnień technologicznych, takich jak autopiloty w samochodach czy roboty asystujące, region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej zmaga się z wciąż rosnącym poziomem ubóstwa.

Aby zrozumieć, z czym mamy do czynienia, warto najpierw sprawdzić, czym „ubóstwo” jest. Jedną z podstawowych definicji ubóstwa, którą posługuje się ONZ, sformułowało UNESCO. Według tej zasady, bezwzględne ubóstwo mierzy się w stosunku do kwoty pieniędzy niezbędnej do zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, odzież i schronienie. Pojęcie to nie dotyczy szerszych kwestii  – jakości życia ani ogólnego poziomu nierówności w społeczeństwie

Bank Światowy liczy ofiary wojny

W ubiegłym roku Bank Światowy opublikował raport na temat ubóstwa i wspólnego dobrobytu. Zgodnie z ostatecznymi danymi (globalnymi i regionalnymi), mocno wyróżnia się region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.  MENA jest bowiem jedynym regionem, w którym wskaźnik skrajnego ubóstwa zamiast maleć, wzrósł z 2,7% w 2011 r. do 5% w 2015 r., podwajając liczbę skrajnie ubogich, żyjących za mniej niż 1,90 USD dziennie, do 18,6 mln ludzi. Liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie w Syrii wzrosła z około zera do ponad 20%, a w Jemenie osiągnęła blisko 41% w 2015 r Z uwagi na brak możliwości pozyskania danych faktycznych szacuje się, że realny poziom ubóstwa może być znacznie wyższy. Tragiczne warunki i pogłębiający się problem nędzy i biedy w obszarze Afryki Północnej podkreśla także UNICEF wg którego „do 2030 r. 167 mln dzieci będzie żyło w ubóstwie”.

Według Raportu Banku Światowego, na rosnący poziom biedy przekłada się ilość konfliktów zbrojnych i brak stabilizacji politycznej. Nie da się ukryć, że znaczny na wzrost ubóstwa wpłynęła wojna w Syrii i wojna domowa w Jemenie. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) podkreśla, że przemoc doprowadziła do „największego kryzysu humanitarnego spowodowanego przez człowieka”. W jego wyniku blisko 6,7 miliona osób podjęło migrację wewnątrz kraju często tracąc cały dobytek, a ponad 5 milionów na stałe opuściło dom rodzinny

Nobel w dziedzinie Ekonomii

W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło na dzień 17 października Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze do lepszej przyszłości. 

Warto nadmienić, że  tym roku także Komitet Noblowski zwrócił uwagę na problem globalnego ubóstwa, nagradzając w dziedzinie ekonomii tych, którzy szukają jak najlepszego rozwiązania tego problemu.  

Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer to laureaci, których nagrodzono za eksperymentalne podejście do walki z ubóstwem. Tegoroczni nobliści zostali docenieni za wprowadzenie nowego podejścia do uzyskiwania wiarygodnych odpowiedzi na temat najlepszych sposobów walki z ubóstwem na świecie.  Miejmy nadzieję, że opracowane przez nich metody posłużą poprawie sytuacji nie tylko w krajach MENA, ale także w innych miejscach zmagających się ze skrajnym ubóstwem.

PODZIEL SIĘ
mm
Młodszy Konsultant w East Analytics. Absolwentka studiów politycznych Instytutu Spraw Publicznych UJ. Pasjonuje się praktycznym stosowaniem wiedzy z zarządzania projektami, a także wykorzystaniem nowych mediów w marketingu internetowym. Lubi południową kuchnię, podróżować i fotografować ludzi. Na Pulsie Azji pisze o biznesie i stosunkach gospodarczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here