Azjatyckie tygrysy kontra kryzys

2264

Pandemia COVID-19 niewątpliwie jest najczęściej poruszanym i analizowanym zagadnieniem zdrowotnym na całej Ziemi. Co więcej, stanowi też poważne wyzwanie dla światowej gospodarki. Jako wzór skutecznej walki z epidemią często wskazuje się Koreę Południową oraz Tajwan. Przyjrzyjmy się zatem, jakie rozwiązania natury ekonomicznej przyjęły te państwa we wdrażanych obecnie programach wsparcia swoich gospodarek. Interesującym materiałem porównawczym jest również Singapur – trzeci z „azjatyckich tygrysów”, którego zależność od globalnej sytuacji ekonomicznej jest niezwykle silna.

Tajwan

Republika Chińska to państwo o porównywalnej gospodarce do Polski. Według szacunków Trading Economics w 2019 roku PKB Tajwanu wyniosło 605 mld USD – tyle samo, ile naszego kraju. Stanowi więc bardo dobry punkt odniesienia dla Polski, szczególnie z uwagi na szybką i sprawną reakcję tajwańskiego rządu na zagrożenie epidemiologiczne, o czym łamach Pulsu Azji pisał Jacek Płaza.

W pierwszej fazie wprowadzania programu wsparcia gospodarki władze utworzyły specjalny budżet w wysokości 60 mld tajwańskich dolarów (2 mld USD). Przeznaczeniem tych środków jest pomoc dla branż dotkniętych pandemią. Jednocześnie dwa państwowe fundusze – Fundusz Ochrony Zatrudnienia oraz Fundusz Rozwoju Turystyki – przekazały 1,32 mld USD na potrzeby stymulacji gospodarki. Pierwsza faza pakietu doraźnej pomocy objęła również 11,55 mld USD w formie pożyczek dla biznesu.

Zważywszy na fakt, iż koronawirus stał się problemem globalnym i uderzył w światową gospodarkę rząd Tajwanu (Yuan Wykonawczy) podjął decyzję o nowego rodzaju działaniach. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami druga faza pakietu pomocowego i stymulacyjnego spowoduje, iż środki przeznaczone na łagodzenie skutków kryzysu wyniosą około 1,05 biliona TWD (34,6 mld USD).

Pakiet obejmuje pożyczki dla przedsiębiorców udzielane przez bank centralny, banki państwowe i instytucje finansowe (23,1 mld USD), specjalne środki budżetowe (6,93 mld TWD), które mają zostać zostać sfinansowane przez wzrost dlugu publicznego w 2020 i 2021 roku oraz środki przesunięte na ten cel z budżetu państwa (4,62 mld USD).

W obawie przed wzrostem poziomu bezrobocia Yuan Wykonawczy zdecydował o przeznaczeniu 2,7 mld USD na subsydia dla niemal 2 milionów pracowników. 1,3 mld USD trafi do osób zatrudnionych w sektorach wytwórczym i usługowym. Rząd zamierza przeznaczyć 280 mln USD dla pracowników branży turystycznej i transportowej oraz osób samozatrudnionych, którzy przez trzy miesiące będą otrzymywać dodatek w wysokości 10 000 TWD (ok. 330 USD) miesięcznie. Szacuje się, iż tego rodzaju pomoc trafi do ponad miliona obywateli Tajwanu. Pakiet przewiduje również przeznaczenie 420 mln USD na wsparcie dla osób pozostających na kwarantannie, na zakup sprzętu medycznego oraz utrzymywania placówek medycznych.

Tajwański Bank Centralny podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych do poziom 1,125%. Przewodniczący CBC, Yang Chin-long zapewnił jednocześnie, że nie przewiduje wprowadzenia zerowych bądź ujemnych stóp procentowych.

Korea Południowa

Wiadomości dochodzące z Korei w drugiej połowie lutego budziły obawy, iż stanie się ona nowym siedliskiem epidemii. Świetne zarządzanie kryzysem dość szybko jednak pozwoliło jej na stanie się prymusem w tej materii. To, że powinniśmy wziąć przykład z Koreańczyków jeśli chodzi o wykrywanie choroby i potencjalnych zagrożonych nie powinno budzić większych wątpliwości. A czy możemy wyciągnąć dla Polski jakieś wnioski z koreańskich działań na rzecz wsparcia gospodarki? Oczywiście należy mieć na względzie, iż gospodarka Korei jest znacznie większa niż nasza rodzima.

4 marca rząd Korei Południowej uchwalił przeznaczenie 11,7 biliona wonów (9,5 mld USD) na rzecz walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ekonomicznymi skutkami pandemii. 1,87 mld USD przeznaczono na zapobieganie i kontrolę rozprzestrzeniania się epidemii, 2,44 bln na pobudzenie gospodarki i dla osób bezrobotnych. Pozostałe środki przeznaczono na wsparcie dla przedsiębiorców.

Wraz z rozwojem epidemii na całym świecie władze Korei zdały sobie sprawę, iż w warunkach zglobalizowanej, współzależnej gospodarki dotychczasowe środki ekonomiczne są niewystarczające.  Aby uchronić przedsiębiorców i rynki finansowe Komisja Usług Finansowych, będąca najwazniejszą instytucją finansową Korei Połuidniowej, zaproponowała pakiet ratunkowy w wysokości ponad 100 bilionów wonów (81,2 mld USD). W ramach pakietu 47,3 mld USD zostanie przeznaczone jako pomoc dla rodzimych przedsiębiorców. 33,9 mld USD ma zostać użyte dla zapewnienia stabilności na krajowym rynku obligacji, akcji oraz krótkoterminowych instrumentów finansowych. Ponadto bank centralny dokonał obniżki stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu 0,75 %.

Do końca 2020 roku małe i średnie przedsiębiorstwa oraz drobni sprzedawcy mogą liczyć na preferencyjne pożyczki o niskim oprocentowaniu (1,5%). W dalszej kolejności firmy z sektora MŚP, które zostały pośrednio lub bezpośrednio ucierpiały wskutek kryzysu związanego z COVID-19 mogą składać wnioski o przedłużenie pożyczek i odroczenie spłaty rat kredytowych.

Rząd poinformował również o planie skierowania 7,44 mld USD jako pomoc dla koreańskich rodzin. Ma to przyjąć postać jednorazowej zapomogi w wysokości 1 miliona wonów (ok. 815 USD). Aby otrzymać te środki rodzina musi składać się z co najmniej 4 osób i nie znajdować się wśród 30% najzamożniejszych gospodarstw w Korei. To, czy pomysł ten wejdzie w życie będzie zależało od aprobaty parlamentu, który zostanie wyłoniony w zbliżających się wyborach 15 kwietnia. Bowiem nic nie wskazuje na to, aby miały się nie odbyć.

Singapur

Trzeci z azjatyckich tygrysów, Singapur, jest uważany za państwo o najwyższym poziomie wolności gospodarczej i przykład tego, w jaki sposób skutecznie zarządzać krajem. Dlatego warto przyjrzeć się, jakie decyzje podjęło to wyspiarskie miasto – państwo aby uchronić swój rynek przed nadmiernym kryzysem.

W dniu 26 marca Singapur uruchomił swój drugi pakiet przeciw ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19. Pakiet ten został nazwany Budżetem Odpornościowym i zgodnie z przewidywaniami wyniesie około 48 miliardów dolarów singapurskich (33,7 mld USD). Doliczając do tego 4,4 mld USD, jakie w lutym rząd  wydzielił w ramach tzw. Budżetu Jedności na walkę z kryzysem Singapur zamierza przeznaczyć ponad 38 mld USD.

Z oświadczenia Ministerstwa Finansów wynika, iż pakiet pomocowy ma służyć realizacji trzech celów: zabezpieczenia miejsc pracy i pracowników, wsparcia przedsiębiorstw oraz wzmocnienia odporności gospodarki Singapuru.

W zależności od sektora firmy mogą liczyć na to, że rząd sfinansuje od 25% przez 50% (gastronomia), do nawet 75% (lotnictwo, turystyka) wynagrodzenia pracownika, jeżeli ten nie zarabia więcej niż 4600 SGD (3200 USD). Na wsparcie finansowe mogą również liczyć osoby samozatrudnione. Ogółem dla zabezpieczenia miejsc pracy i pracowników rząd Singapuru zamierza przeznaczyć 11,2 mld USD. Co więcej, Singapur podjął decyzję o licznych ulgach podatkowych, zwolnieniach z obowiązku płacenia czynszu a także wprowadzeniu zachęt do kontynuowania działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku zamrożeniu uległy wszystkie opłaty za usługi publiczne. Ponadto dla gospodarstw domowych przeznaczono około 3,2 mld USD w ramach Pakietu Opieki i Wsparcia.

Rząd Singapuru umożliwił małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwanie środków w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach. Na ten cel przeznaczono 13,9 miliarda USD. Szczególną uwagę poświęcono trzem wspomnianym wcześniej branżom – lotniczej, turystycznej oraz gastronomicznej, a także sektorowi transportowemu oraz osobom związanym z kulturą i sztuką. Warto wspomnieć chociażby, iż lotnisko Changi w Singapurze, jeden z największych lotniczych hubów na świecie, wraz z operującymi we współpracy z nim firmami generuje aż 5% krajowego PKB i daje zatrudnienie 192 000 osób.

Wartości związane z pakietami pomocowymi w Polsce, Tajwanie, Korei i Singapurze

Sprawne reagowanie

W każdym z przedstawionych państw pierwszy przypadek koronawirusa zarejestrowano w drugiej połowie stycznia. Tajwan, Korea Południowa i Singapur szybko zorientowały się, iż zaraźliwość wirusa SARS-CoV-2 może negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną państwa i podjęły kroki służące wsparciu gospodarki. W miarę rozwoju epidemii na świecie stało się jasne, iż przyjęte rozwiązania będą niewystarczające w obliczu dużego prawdopodobieństwa wybuchu światowego kryzysu gospodarczego. Znowelizowane programy służące pomocy i stymulacji rynku ujrzały światło dzienne w drugiej połowie marca. W ujęciu kwotowym spośród trzech azjatyckich państw największe środki na ten cel przeznaczyła Korea Południowa. Jednakże w relacji do krajowego PKB jest to Singapur. Każdy z „azjatyckich tygrysów” w znacznej mierze skupia się na stymulacji gospodarki poprzez preferencyjne pożyczki oraz zwolnienia podatkowe. Szczególną uwagę poświęca się sektorom w największym stopniu zagrożonym – turystyce, lotnictwie czy transporcie.

Określany mianem „czarnego łabędzia” bądź „szarego nosorożca” koronawirus i towarzyszący mu kryzys z całą pewnością odbije się na światowych rynkach. Państwa wprowadzają rozmaite rozwiązania celem złagodzenia skutków epidemii. Czas pokaże, które działania okażą się być skuteczne w rzeczywistości współzależnej, zglobalizowanej, światowej gospodarki.

PODZIEL SIĘ
Absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, aktualnie związany z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Jego szczególne zainteresowanie budzą okolice Zatoki Perskiej, głównie Iran. Ponadto pasjonują go podróże po niesztampowych miejscach w Polsce i na świecie, bieganie i literatura faktu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here