Korea Południowa – o nowej, „agresywnej” polityce gospodarczej

1987

Pod koniec czerwca 2020 roku prezydent Moon Jae-In wezwał do „agresywnej” polityki wobec załamujących się łańcuchów dostaw na świecie. Korea, walcząca z drugą falą zakażeń, skutkami spowolnienia gospodarczego i napięciem politycznym ze strony sąsiadów, podejmuje nowe działania służące wzmocnieniu przepływu gotówki, rozwojowi przemysłu i zabezpieczaniem międzynarodowych kontaktów handlowych. 

Podczas konferencji prasowej Moon podkreślił, że wahania w globalnych łańcuchach dostaw są „większym, poważniejszym zagrożeniem” dla kraju niż japońskie ograniczenia eksportu wprowadzone w 2019 roku. Administracja Moona pracuje nad rozbudowaniem możliwości produkcyjnych Korei Południowej, tak, by dostarczała więcej materiałów i półproduktów.

„W czasie pandemii COVID-19 protekcjonizm i egoizm poszczególnych krajów wzmaga się na całym świecie. Międzynarodowe podziały pracy łamią się, a łańcuchy dostaw ulegają gwałtownym zmianom”.

Po pół roku trwania pademii koronawirusa na świecie zarejestrowano ponad 10 mln zakażonych oraz pół miliona przypadków śmiertelnych. Korea Południowa, która podjęła szereg działań służących szybkiemu izolowaniu potencjalnych zarażonych i nie wprowadziła ograniczeń ruchu granicznego, do 1 lipca 2020 roku odnotowała 12 850 chorych, 282 ofiar oraz 11 613 ozdrowieńców.

22 czerwca Jung Eun-kyeong stojący na czele Korea Centers for Disease Control przekazał prasie, że obecnie kraj walczy z drugą falą zakażeń. Pierwsza zakończyła się w kwietniu. Obecnie odnotowuje się nowe przypadki chorych pacjentów, ale dzienne wahania zmniejszyły się z tysiąca nowych zakażeń dziennie do zera przez 3 dni z rzędu. 1 lipca potwierdzono 51 nowych zakażonych.

Ze względu na rozbudowane systemy testowania, dyscyplinę społeczną oraz nacisk na informowanie o nowych chorych Korea Południowa pozostaje w gronie krajów, w których sytuacja pozostaje stabilna, a systemy reagowania nie są przeciążone.

Pomimo niskiej liczby nowych zakażeń Korea jest przygotowana na ponowne zaostrzenie zasad społecznego dystansowania w związku z występowaniem nowych ognisk. Największe miasta, w tym Daejeon, wprowadzają dalsze ograniczenia imprez masowych. Fala upałów wywołała niezadowolenie społeczne związane z wymogiem noszenia masek ochronnych podczas podróży środkami komunikacji miejskiej i taksówkami. Zgodnie z danymi policji, tylko w czerwcu zarejestrowano 840 przypadków bójek i sprzeczek pomiędzy pasażerami w związku z rosnącą liczbą osób odmawiających stosowania się do wytycznych. Ministerstwo Zdrowia nakłania Koreańczyków do brania urlopów we wrześniu, tak, by nie doprowadzić do zatłoczenia popularnych miejsc wypoczynkowych.

Sytuacja gospodarcza w Korei Południowej w dobie pandemii Covid-19

40% PKB Korei Południowej wiąże się z eksportem. Ok. ¼ eksportowanych towarów trafia do Chin, a ok. 14% – do Stanów Zjednoczonych. Z tej przyczyny Korea nie tylko silnie odczuła skutki pandemii i załamania światowych łańcuchów dostaw, ale nadal boryka się z konsekwencjami wojny handlowej pomiędzy oboma krajami z 2019 roku.

Podczas pandemii eksport Korei Południowej przez 4 miesiące z rzędu rejestrował spadek, ale obecnie wskazuje się na oznaki pewnego przyspieszenia wraz z odmrażaniem gospodarczym. W czerwcu zarejestrowano obniżenie o 10,9%. Jak podaje Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii, w ub. miesiącu przesłano towary o łącznej wartości 39,2 mld dolarów. To o ponad 5 mld dolarów mniej, niż w ubiegłym roku. Import Korei także zarejestrował znaczące spowolnienie rzędu 11,4%. Zwolnione tempo wynika z ograniczeń handlowych wprowadzanych na całym świecie. Jest także zależne od procesów odmrażania gospodarczego wśród koreańskich partnerów handlowych.

21% eksportu Korei w tym okresie było związane z elementami elektroniki potrzebnymi m.in. do budowy telefonów i urządzeń mobilnych. Wartość sprzedanych artykułów, 8,3 mld dolarów, prawie nie uległa zmianie w porównaniu z ub. rokiem, ze względu na globalne spowolnienie inwestycyjne i mniejsze obroty. Z kolei majowe i czerwcowe statystyki sprzedaży samochodów zarejestrowały spadek o kolejno 54% i 33,2%. Obroty części samochodowych zwolniły o 45%, a przemysłowych produktów chemicznych – o 11,8%.

Inne produkty, w tym te związane ze zdrowiem i żywnością, odnotowały wzrost sprzedaży. Wraz ze zmianami w zachowaniu konsumentów spowodowanymi przez pandemię, eksport komputerów wzrósł o 91,5%.

Szczególnym wzmocnieniem dla przemysłu Korei Południowej było odmrożenie w Chinach. Obecnie, w trakcie trwania pandemii, inni koreańscy partnerzy handlowi zarejestrowali dalsze spowolnienie we współpracy gospodarczej. W przypadku Stanów Zjednoczonych spadek w bilateralnych obrotach w maju i czerwcu wyniósł 29% i 8,9% w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim. Zarejestrowano także spadek rzędu 17% w ramach dostaw do Unii Europejskiej.

Przedstawiciele rządu czekają na dalsze postępy w przywracaniu łańcuchów dostaw. Minister przemysłu Sung Yo-mo przekazał prasie, że: „W drugiej połowie 2020 roku więcej krajów będzie rozszerzać działania gospodarcze, co pozwoli na nowe inwestycje. Korea Południowa dołoży wszelkich starań, by wzmocnić eksporterów i pozwolić im na skorzystanie z tej szansy”.

Bieżące działania rządowe w Korei Południowej

Prezydent Moon Jae-in, który objął urząd w 2017 roku po spektakularnym kryzysie politycznym Park Geun-hye, obiecał zwalczenie systemu chaebol, wprowadzenie lepszego bezpieczeństwa społecznego i stworzenia większej ilości miejsc pracy. Pomimo rozbudowanych programów, wiele z wprowadzonych przez niego inicjatyw obecnie negatywnie oddziałuje na rodzimą gospodarkę. Zwiększenie płacy minimalnej zwiększyło koszty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw i zaostrzyło problem bezrobocia wśród Koreańczyków poniżej 30 roku życia.

W ramach działań wspomagających gospodarkę rząd Korei Południowej przygotował 3 pakiety budżetowe. Ostatni z nich został opracowany pod koniec maja i obejmował 29 mld dolarów dodatkowych funduszy na mitygowanie skutków pandemii.

Rząd kładzie także nacisk na rozwijanie lokalnych i małych biznesów. 1 lipca 2020 roku ogłoszono projekt rozbudowy Korea Credit Information Services, finansowej bazy danych, która została stworzona dzięki udziałowi 50 mln respondentów. System powstał w 2019 roku jako platforma wymiany informacji o firmach ubezpieczeniowych, finansowych i naukowych. Rozbudowa ma służyć wzmacnianiu małych i średnich przedsiębiorstw, które szczególnie odczuły skutki pandemii i spowolnienia gospodarczego.

Wśród innych problemów przedsiębiorców w Korei Południowej wymienia się kwestię zagranicznej siły roboczej, która zasila rodzime rolnictwo i produkcję. 52% respondentów należących do Koreańskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw potwierdziło, że brak zagranicznych pracowników wpłynął na ich procesy produkcji. W ciągu pierwszej połowy 2020 roku do Korei trafiło zaledwie 7% z przewidywanej liczby 26 tys. pracowników. Od 26 marca Korea nie zarejestrowała żadnych nowych użytkowników wizy pracowniczej.

Rok 2020 zakończył także rozmowy na temat dwóch szeroko zakrojonych projektów, stworzenia nowej giełdy oraz tzw. politycznego układu trójstronnego. Koreańskie próby stworzenia azjatyckiej giełdy firm blue chip, która miała pozwolić krajowi na rozwinięcie się w finansowe centrum regionu, nie odniosły skutku. Pomysł został zaproponowany w 2015 roku przez KRX i był inspirowany Euro Stoxx 50. Ostatecznie pod koniec czerwca 2020 rozmowy uległy zakończeniu ze względu na brak zainteresowania ze strony najważniejszych partnerów – Chin i Japonii. Cytuje się powody gospodarcze i polityczne.

Sytuacja gospodarcza i polityczna na linii Seul-Tokio

Relacje handlowe między Japonią a Koreą Południową uległy znacznemu pogorszeniu od momentu, kiedy sąd nakazał wypłacenie rekompensaty dla koreańskich pracowników Mitsubishi i Nippon Steel z okresu II wojny światowej. Rząd Japonii uznał decyzję za nielegalną. W dalszej kolejności zdecydowano się na wprowadzenie ograniczeń eksportu półproduktów z Korei Południowej. Od czasu ich wprowadzenia obroty spadły o 17,8%.

30 czerwca 2020 roku Japonia zablokowała koreańską petycję do Światowej Organizacji Handlu w sprawie obostrzeń w sprzedaży części elektronicznych. Jak podaje delegacja japońska, zakaz importu artykułów wykonanych z 3 rodzajów środków chemicznych wykorzystywanych do produkcji półprzewodników pozostaje zgodne z wytycznymi WTO. Zgodnie z zasadami Organizacji, dalsze blokowanie postępowania w tej sprawie nie będzie możliwe, jeśli Korea Południowa wystosuje kolejną prośbę o rozpatrzenie wniosku.

Japonia podkreśla, że obostrzenia nie wynikają z chęci zablokowania handlu i celowego wywoływania opóźnień. Zamiast tego posłużono się argumentem pacyfistycznego 9 art. Konstytucji Japonii, wyrażając obawę, że japońskie artykuły wyprodukowane z koreańskich półproduktów mogą być wykorzystywane do działań militarnych.

Rząd Korei Południowej podkreśla gotowość przeprowadzania dalszych rozmów służących zakończeniu sporu handlowego z Japonią, ale nie zamierza rezygnować z petycji do Światowej Organizacji Zdrowia.

„Jesteśmy otwarci na rozmowy i komunikację, ale nie otrzymaliśmy żadnych próśb ze strony Tokio” – skomentował Na Seung-sik, przedstawiciel Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii – „Japonia powinna znieść obostrzenia w związku z podjętymi przez nas w tej sprawie działaniami”.

Japonia wyraziła także sprzeciw w związku z proponowanym udziałem Korei Południowej w szczycie G7. W niedzielę 28 czerwca 2020 roku Japonia przekazała Stanom Zjednoczonym, że nie popiera rozszerzenia szczytu, tak, by wprowadzić w życie pomysł Donalda Trumpa na stworzenie koalicji antychińskiej. Propozycja włączenia Korei Południowej, Australii, Indii i Rosji padła w maju, kiedy przełożono szczyt na wrzesień. Moon Jae-in przyjął propozycję stworzenia szczytu G11.

Japonia zaczęła podkreślać, że stosunki Seulu z Pekinem i Pyongyangiem nie są tożsame z resztą państw z grupy światowych mocarstw. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie stać po stronie Donalda Trumpa. Eksperci na całym świecie nie są zaskoczeni, ze względu na długie dyplomatyczne problemy między Japonią a Koreą Południową. Japonia stara się także zachować stanowisko jedynego azjatyckiego państwa w grupie G7.

Premier Shinzo Abe jest obecnie uwikłany w polityczny kryzys. Coraz więcej ekspertów jest zdania, że dyplomatyczny konflikt z Koreą Południową może pomóc mu zyskać przewagę nad przeciwniczką Yuriko Koike, gubernatorką Tokio.

Co dalej?

Moon wielokrotnie podkreślał konieczność silnego i zdecydowanego zarządzania krajem w dobie koronawirusa. W kwietniu 2020 roku zyskał poparcie rzędu 53,7%. Wśród najważniejszych elementów przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu jest walka z załamywaniem się łańcuchów dostaw, kluczowych z punktu widzenia przemysłu Korei.

Słabe punkty zależności wynikających z łańcuchów dostaw wyszły na światło dzienne już podczas wojny handlowej Chin ze Stanami Zjednoczonymi, która doprowadziła do 10% spadku eksportu Korei w tym czasie. Pandemia Covid-19 ujawniła stopień nieprzygotowania łańcuchów na wydarzenia zewnętrzne, w tym kryzysy polityczne, środowiskowe oraz epidemiologiczne.

Problemy dyplomatyczne z Japonią oraz globalny wpływ pandemii na łańcuchy dostaw nie są jedynymi kwestiami oddziałującymi na gospodarkę Seulu. Można wymienić także m.in. spadki na koreańskiej giełdzie spowodowane wahaniami po wprowadzeniu nowego prawa o bezpieczeństwie w Hong Kongu. Znaczący jest także wzrost napięcia z Koreą Północną, która doprowadziła do wysadzenia biura łącznikowego założonego w celu rozwijania dialogu pomiędzy oboma krajami.

Zgodnie z prognozą OECD Korea Południowa, 4 największa gospodarka światowa, ma zarejestrować spadek o 1,2% w 2020 roku. To będzie największe wahanie od czasu azjatyckiego kryzysu finansowego z 1998 roku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here