Nowe plany ochrony pand

1940

Jak oznajmiła Hou Rong, dyrektorka Chińskiej Bazy Badawczo-Hodowlanej Pandy Wielkiej w Chengdu, plan ochrony pand ulegnie znacznej zmianie. Dotychczasowe ukierunkowanie na zwiększenie ilości osobników w ośrodku zostanie zastąpione skupieniem się na poprawieniu genetycznej jakości rasy.

– „Chcemy skupić się na ochronie bioróżnorodności pand. Dzięki temu zwierzęta z naszego ośrodka będą silniejsze, będą miały lepsze możliwości reprodukcyjne i będą lepiej przystosowane do życia na wolności”.

Obecna liczba pand w ośrodku wynosi 471 osobników. Po przekroczeniu założonej przez rząd liczby 500, plan ochrony pand skupiony zostanie na poprawie gatunku.

Aby osiągnąć ten cel, pierwszym krokiem będzie unikanie endogamii w stadzie, która zmniejsza jego jakość genetyczną. Następną czynnością będzie ograniczenie rozmnażania się tych pand, które posiadają dużą ilość potomstwa i skupienie się na rozrodzie młodych pand, które posiadają lepsze geny.

Kolejnym pomysłem, który został już zatwierdzony przez rząd, jest utworzenie parku narodowego, który będzie zamieszkiwany przez pandy. Jego powierzchnia obejmować będzie część prowincji Syczuan, Shaanxi i Gansu.

Zdaniem Hou, pandy zamieszkują obecnie 33 różne miejsca, które nie są ze sobą w żaden sposób połączone. W niektórych niewielkich siedliskach z ograniczoną ilością pand jakość genetyczna gatunku spada, a w rezultacie zwiększa się śmiertelność zwierząt.

– „Jest to ogromne zagrożenie dla pand żyjących na wolności. Naszym planem jest połączenie ze sobą głównych siedlisk tych zwierząt”. W ten sposób pandy żyjące w Syczuanie będą mogły mieć potomstwo z tymi, które zamieszkują prowincję Shaanxi, tym samym zwiększając różnorodność ich genów.

(sz)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here