Nowe inicjatywy Japonii na Bliskim Wschodzie

1798

Zakończyła się wizyta japońskiego ministra spraw zagranicznych Tarō Kōno w krajach bliskowschodnich. W niedzielę spotkał się ze swym odpowiednikiem w Katarze, dzień później wygłosił przemówienie do reprezentantów krajów członkowskich Ligi Państw Arabskich. Tematyką obu wydarzeń była kwestia przyjmowania pracowników z Korei Północnej.

Kōno podkreślał konieczność nałożenia większej presji na reżim w Pjonjangu. Kolejne śmiałe prowokacje, testy balistyczne oraz niedawna próba detonacji ładunku termojądrowego zmuszają społeczeństwo międzynarodowe do zastosowania bardziej dosadnych środków perswazji. W poniedziałek Rada Bezpieczeństwa ONZ rozszerzyła sankcje gospodarcze, obejmując ponad 90% oficjalnie eksportowanych przez Koreę Północną produktów. Rozwiązaniem proponowanym przez japońskiego ministra było nałożenie odgórnego zakazu zatrudniania i wypłacania pensji dla przymusowych pracowników. Pieniądze wypłacane zatrudnionym Koreańczykom w większości stają się siłą napędową reżimu Kimów. Jedynie ułamek całej kwoty trafia do prawowitych właścicieli.

Konferencja w Kairze była pierwszym spotkaniem na szczeblu ministerialnym między przedstawicielami Japonii i Ligi Państw Arabskich. Poza wezwaniem do pogłębienia sankcji, Tarō Kōno wyraził chęć pogłębienia bilateralnej współpracy z poszczególnymi państwami członkowskimi w kwestiach bezpieczeństwa i polityki. Podkreślał, że pokój i dobrobyt w rejonie Indo-pacyfiku nie może zostać osiągnięty bez kooperacji z regionem Bliskiego Wschodu.

Japoński Minister wyraził również chęć udziału w międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu mającej odbyć się w grudniu w Bahrajnie. Dodatkowo poinformował o decyzji tokijskiego rządu, by przekazać 25 milionów dolarów do czterech najbardziej ogarniętych kryzysem migracyjnym krajów. W trakcie konferencji przedstawił też założenia japońskiej polityki wobec krajów bliskowschodnich, skupiając się na Czterech Filarach Kōno” i „Nowych Inicjatywach Kōno.

Cztery Filary

Minister Spraw Zagranicznych zaproponował kilka zasad, które zamierza promować w polityce wobec krajów Bliskiego Wschodu. Pierwszym z nich jest „zaangażowanie ludzkie i intelektualne”, zgodnie z którym Japonia miałaby drastycznie zwiększyć współpracę w tych właśnie aspektach. Dotychczas w tego typu zadaniach brało udział 12 tysięcy ekspertów oraz 3,5 tysiąca wolontariuszy. Kōno zobowiązał się do podtrzymywania tej kooperacji oraz zapewnienia dodatkowego wsparcia i znajdywania możliwych rozwiązań poszczególnych konfliktów.

Drugim z filarów jest „inwestycja w ludzi”. Rząd w Tokio zobowiązał się do zwiększenia nakładów finansowych na rozwój kapitału ludzkiego. Konkretne działania miałyby skupiać się na pogłębianiu wsparcia edukacji oraz „inwestycji w tych, którzy stworzą przyszłość tego regionu”. Trzecią z wytycznych jest „ciągłe zaangażowanie”, zgodnie z którą Japonia miałaby nie przyśpieszać i nie wywierać dodatkowej presji na uzyskanie efektów z poszczególnych działań. Co więcej, poszczególne inicjatywy nie będą przerywane. Tego typu metodyczność miałaby okazać się atutem strategii. Jako ostatni z filarów, Kōno zobowiązał się również do zwiększenia japońskiej obecności na Bliskim Wschodzie i przyjęcia większej roli w regionie.

 

Nowe Inicjatywy Kōno

W związku z tymi wytycznymi Minister Spraw Zagranicznych przedstawił pięć konkretnych inicjatyw. Najważniejszą z nich jest wola dalszego zgłębiania projektu „Korytarza dla Pokoju i Dobrobytu” zwiększającego niezależność palestyńskiej gospodarki poprzez zwiększanie współpracy z Jordanem i Izraelem. W związku z dziesięcioleciem „Parku Agro-Industrialnego Jericho” (JAIP) Japonia zamierza rozszerzyć możliwości eksportu dla produktów „made in JAIP”.

 

Logo organizacji Międzynarodowych Sił ObserwacyjnychDrugim z przedstawionych działań jest kontynuowanie funduszy przeznaczonych na Międzynarodowe Siły Obserwacyjne oraz aktywne starania na rzecz konstruktywnego pokoju na Bliskim Wschodzie. Kolejną jest zwiększenie inwestycji w projekty takie jak „Egipsko-Japońskie Partnerstwo Edukacyjne” czy wymiany studenckie w ramach programu „The Japan-Saudi Vision 2030”. W przeciągu najbliższych 5 lat Japonia zamierza gościć 2,5 tysiąca studiujących Egipcjan. Kono wyraził również pełne wsparcie dla różnych form kooperacji, w tym też na poziomie licealnym.

Konferencja, na której zostały wygłoszone wszystkie tezy, została uznana za pierwszy krok w zwiększeniu obecności Japonii w regionie. Minister zaproponował utworzenie platformy strategicznego dialogu z krajami arabskimi w bi- i multilateralnym kontekście. Podkreślił potrzebę utworzenia podobnej platformy przeznaczonej dla uczonych z tych krajów. Ostatnim z omówionych działań ma być wsparcie humanitarne na rzecz uchodźców i stabilności w regionie.

 

PODZIEL SIĘ
mm
Pasjonat polityki i stosunków międzynarodowych. Swoje zainteresowanie skupia głównie na regionie Azji i Pacyfiku. Absolwent Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here