Chiński parlament wybrał nową starą władzę

2128

Pierwsza sesja XIII Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych dobiegła końca. W jej trakcie chiński parlament zatwierdził nowelizację konstytucji oraz wybrał osoby, które będą sprawowały najwyższe stanowiska państwowe w następnej pięcioletniej kadencji. Zgodnie z przewidywaniami wśród nich dominowali ludzie związani z Xi Jinpingiem. On sam został wybrany na drugą kadencję w roli przewodniczącego Chin.

Najczęściej komentowaną zmianą konstytucji jest zniesienie limitu kadencji, które może sprawować przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Chin. Ruch ten może być uważany za służący zwiększeniu władzy Xi Jinpinga. W rzeczywistości jednak od XIX zjazdu krajowego KPCh w październiku 2017 posiada on zwierzchnictwo nad systemem, którego nie osiągnął żaden chiński przywódca od czasów Mao Zedonga. Już wtedy oczywistym stało się, że Xi Jinping będzie panował nad chińską polityką tak długo, jak uzna to za stosowne. Pytaniem otwartym pozostawała forma w jakiej będzie rządził: za pośrednictwem współpracowników, po teoretycznym odejściu na emeryturę czy bezpośrednio, zachowując m.in. stanowisko sekretarza generalnego partii, które nie jest objęte limitem kadencji. Obecnie istnieje pewność, że Xi będzie chciał zachować wszystkie swoje stanowiska po 2023 roku, formalnie kontynuując swoje obowiązki jako głowa państwa.

Zmianą, która będzie miała większy wpływ na funkcjonowanie chińskiego państwa, jest utworzenie Państwowej Komisji Nadzoru. Nowy organ ma być odpowiedzialny za działania antykorupcyjne. Jego przewodniczącym chiński parlament wybrał Yang Xiaodu, który jest członkiem Biura Politycznego KPCh i zastępcą przewodniczącego partyjnej Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej. Instytucja ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności dotychczasowej kampanii antykorupcyjnej, ale również sprawienie, że „kampania” stanie się normalnym trybem działania, a nie momentem wzmożonej aktywności. Wśród pozostałych zmian w konstytucji warto wspomnieć, że uzupełniono ją o myśli Xi Jinpinga (na wzór statutu KPCh) oraz „koncepcję naukowego rozwoju” Hu Jintao (jednak bez wymienienia go z nazwiska w dokumencie).

Chiński parlament wybrał nowe stare twarze

W przypadku nominacji na stanowiska państwowe również obyło się bez niespodzianek. Xi Jinping został wybrany na drugą kadencję poprzez aklamację, natomiast premier Li Keqiang uzyskał tylko dwa głosy przeciw przedłużaniu mu mandatu. Również spodziewany był wybór Wang Qishana na wiceprzewodniczącego ChRL (jeden głos przeciw), choć akurat ta sytuacja jest dość wyjątkowa. Wang jesienią ubiegłego roku odszedł ze wszystkich funkcji partyjnych po osiągnięciu tzw. nieformalnego wieku emerytalnego. Do tej pory był zaufanym człowiekiem Xi Jinpinga, realizującym jego kampanię antykorupcyjną. Można się więc spodziewać, że zostanie mu powierzona część istotnych obowiązków państwowych – również z zakresu polityki zagranicznej. Jego poprzednik, mimo wysokiego statusu w partii (był członkiem Biura Politycznego), wśród swoich aktywności miał głównie uczestniczenie w pogrzebach oraz przyjmowanie byłych głów innych państw.

Wicepremierami zostali mianowani Han Zheng (pierwszy wicepremier), Sun Chunlan, Hu Chunhua i Liu He. Hu jest najmłodszym wśród członków Biura Politycznego, ale zarazem jednym z najbardziej doświadczonych chińskich polityków. Liu He to z kolei prawa ręka Xi Jinpinga od spraw ekonomicznych – można się spodziewać, że wzrośnie jego rola w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa.

Pierwsza sesja XIII Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych zakończyła się bez niespodzianek. Chiński parlament przegłosował zaprezentowany wcześniej projekt nowelizacji konstytucji, a następnie wybrał spodziewanych kandydatów na poszczególne stanowiska państwowe. W ten sposób zakończył się proces rekonstrukcji władzy w Pekinie, który został zapoczątkowany przez XIX zjazd krajowy KPCh. Potwierdzona została silna pozycja Xi Jinpinga, jako dzierżącego największą władzę w Chinach polityka od czasów Mao Zedonga. W następnych miesiącach najważniejszym zadaniem stojącym przed chińskimi elitami politycznymi będzie przygotowanie jesiennego plenum Komitetu Centralnego partii. Odbędzie się ono w 40. rocznicę zapoczątkowania okresu „reform i otwarcia” przez Deng Xiaopinga. Oczekuje się, że zaprezentowany zostanie wtedy duży pakiet reform gospodarczych, częściowo zaniedbanych w trackie pierwszej kadencji Xi Jinpinga.

PODZIEL SIĘ
mm
Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwukrotnie nagrodzony stypendium MNiSW dla studentów za wybitne osiągnięcia. Otrzymał prestiżowy „Diamentowy Grant” na badanie procesu rekrutacji i socjalizacji chińskich elit politycznych. Uhonorowany nagrodą pierwszego stopnia w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych oraz Nagrodą im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego za rozprawę poświęconą relacjom polsko-chińskim. Trzyma rękę na pulsie chińskiej polityki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here