Wzrost gospodarczy Indii najniższy od lat

910

Według najnowszych danych opublikowanych przez rząd gospodarka Indii rozwija się w najwolniejszym tempie od prawie pięciu lat. Nowe dane są powodem do niepokoju dla premiera Narendry Modiego, który rozpoczął swoją drugą kadencję w ubiegły czwartek.

W minionym roku budżetowym, czyli od kwietnia 2018 do marca 2019 roku, gospodarka wzrosła o 6,8%. W kwartale między styczniem a marcem wzrost wyniósł zaledwie 5,8% i po raz pierwszy od niemal dwóch lat spadł poniżej wartości wzrostu gospodarczego Chin.

Oznacza to, że Indie nie są już najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie. Będzie to wyzwaniem dla nowej minister finansów, którą została Nirmali Sitharamana, druga kobieta po Indirze Gandhi na tym stanowisku.

Gdzie są miejsca pracy?

Bezpośrednim problemem będzie pomoc w przywróceniu zaufania do gospodarki. „Ważne jest zachowanie równowagi między priorytetami krótko i długoterminowymi”, powiedział ekonomista Dharmakirti Dźośi dla BBC.

Jednym z najważniejszych wyzwań jest utworzenie miejsc pracy. Pierwszą kadencję rządu Modiego poddano krytyce za niepowodzenia związane z tworzeniem miejsc pracy. Według raportu rządowego bezrobocie w latach 2017/2018 osiągnęło najwyższy poziom od 45 lat.

Dźośi uważa, że rząd powinien skoncentrować się na przemysłach wymagających dużego nakładu pracy, takich jak budownictwo i przemysł tekstylny, aby stworzyć bardziej bezpośrednie miejsca pracy. Ponadto należy równocześnie nadać znaczenie sektorom takim jak opieka zdrowotna, w celu generowania zatrudnienia w dłuższej perspektywie czasowej.
„Rząd chce zwiększyć skalę swoich systemów opieki zdrowotnej i socjalnej, a oprócz lekarzy i chirurgów potrzeba także ratowników medycznych i pielęgniarek” – mówi.

Przeszkodą w tworzeniu miejsc pracy była również słaba wymiana handlowa. Oczekuje się, że rząd skupi się na wprowadzeniu przepisów, które sprawią, że małe i średnie przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne.

Pobudzanie popytu

Nowe dane o PKB jasno pokazują, że Indie przechodzą spowolnienie gospodarcze. W przeciwieństwie do Chin, w ciągu ostatnich 15 lat wzrost gospodarczy Indii był napędzany przez konsumpcję krajową. Jednak dane opublikowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy sugerują, że wydatki konsumentów zmniejszają się stopniowo.

Sprzedaż samochodów osobowych i terenowych spadła do najniższego poziomu od siedmiu lat. Maleje również sprzedaż ciągników, motocykli i skuterów. Można zaobserwować, że kredyty bankowe cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem.

Hindustan Unilever, wiodący indyjski producent towarów szybkozbywalnych, odnotował wolniejszy wzrost przychodów w ostatnim kwartale. Wszystko to są ważne punkty odniesienia do pomiaru aktywności konsumentów.

Bharatija Dźanta Party (BJP) Modiego obiecała, że obniży podatek dochodowy, aby zapewnić większą siłę nabywczą. Gaurang Śetty, wiceprezes firmy maklerskiej, uważa, że rząd powinien również rozważyć obniżenie podatków osobistych i korporacyjnych w następnym budżecie, który zostanie ogłoszony w lipcu. „Będzie to działać jako bodziec dla gospodarki”, mówi.

Jednak, jak twierdzą eksperci, rosnący deficyt budżetowy Indii wynoszący 3,4% może ograniczyć opcje dla rządu.

Kryzys agrarny

Kwestia rolnictwa była ciągłym wyzwaniem dla Modiego w jego pierwszej kadencji. Rolnicy w całym kraju regularnie protestują, domagając się wyższych cen zbóż i zwolnień z pożyczek. BJP zaś obiecało rozszerzyć program, który jak dotąd oferował wsparcie dochodów dla małych i średnich rolników.

Obecnie rolnicy sprzedają swoje produkty agencjom państwowym po stałej cenie, nie mając bezpośredniego dostępu do rynków i sprzedawców. Naprawienie krajowego sektora rolnictwa było od dawna ważnym czynnikiem. Ponad połowa ludności Indii zatrudniona jest w rolnictwie, co czyni rolników ważnym blokiem wyborczym.

Eksperci mają nadzieję, że uderzająca większość BJP pozwoli jej wprowadzić reformy przekształcające rolnictwo w nowoczesny przemysł.

Nacisk na prywatyzację

Jedną z największych obietnic BJP było przeznaczenie prawie 1,5 miliarda dolarów na budowę dróg, linii kolejowych i innej infrastruktury. Jednak wielu obserwatorów twierdzi, że olbrzymia suma będzie pochodzić z prywatnego przemysłu.

Modi nie poczynił wielu postępów w zakresie obietnicy sprzedaży przedsiębiorstw państwowych, w tym zadłużonego krajowego przewoźnika Air India. Od kilku lat inwestycje prywatne pozostają w tyle, a imponujący wzrost gospodarczy Indii w ostatniej dekadzie był w dużej mierze spowodowany wydatkami rządowymi.

Podczas pierwszej kadencji Modiego jego rząd zmniejszył biurokrację, pomagając Indiom osiągnąć 77. miejsce w rankingu Doing Business Banku Światowego z 2019 r. Była to ogromna poprawa w stosunku do wcześniejszej 134. pozycji. Eksperci twierdzą jednak, że trzeba zrobić więcej, aby przyciągnąć inwestycje prywatne i zagraniczne – i musi to nastąpić szybko.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here