Wyłączenie Indii z programu preferencji handlowych USA

1242

Prezydent USA Donald Trump zakończył desygnację Indii jako beneficjenta Generalnego Systemu Preferencji. Postanowienia mają wejść w życie 5 czerwca.

Biały Dom w oświadczeniu powiedział, że Indie nie zobowiązały się do zapewnienia Stanom Zjednoczonym „sprawiedliwego i rozsądnego dostępu” do swoich rynków. Dlatego też administracja Trumpa podjęła działania mające na celu wyłączenie Indii z programu preferencji handlowych USA.

4 marca 2019 roku rząd USA powiadomił Indie o zamiarze zakończenia oznaczenia kraju jako beneficjenta GSP. 60-dniowy okres wypowiedzenia zakończył się 3 maja.

Władze Indii deklarują, że starały się wypracować porozumienie handlowe, które byłoby korzystne dla obu krajów, ale bezskutecznie. „Indie, podobnie jak Stany Zjednoczone i inne narody, zawsze będą dbać o swoje interesy narodowe w tych sprawach” – oświadczyło Ministerstwo Handlu.

Jak wynika z raportu Congressional Research Service wydanego w styczniu, Indie były największym beneficjentem programu w 2017 roku.

Posunięcie to jest najnowszym pomysłem administracji Trumpa w celu zmniejszenia deficytów handlowych USA. Tym samym prezydent USA chce naprawić to, co uważa za nieuczciwe stosunki handlowe z innymi krajami, począwszy od Chin.

Co to jest preferencyjna umowa handlowa (PTA)?

Umowy te dają krajom podpisującym specjalny lub preferencyjny dostęp do rynków drugiej strony, dając impuls do ogólnego handlu. W USA program GSP, mający na celu promowanie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się będących beneficjentami, zapewnia bezcłowy wjazd 4800 produktom z 129 wyznaczonych krajów.

Kryteria włączenia do programu GSP obejmują takie czynniki, jak zapewnienie USA sprawiedliwego i rozsądnego dostępu do rynku, respektowanie orzeczeń arbitrażowych na rzecz obywateli lub korporacji amerykańskich, zwalczanie pracy dzieci, zapewnienie odpowiedniej i skutecznej ochrony własności intelektualnej oraz poszanowanie uznanych na arenie międzynarodowej praw pracowników.

Ogólny wpływ na Indie

Obustronna wymiana handlowa między Indiami a Stanami Zjednoczonymi wyniosła 74,5 mld USD w latach 2017/18, co oznacza wzrost o 15,5% z 64,5 mld USD w poprzednim budżecie. Jednak liczby przemawiają na korzyść Indii. Na przykład od kwietnia do grudnia ubiegłego roku Indie importowały towary o wartości 26,3 mld dolarów z USA, ale eksportowały towary za 38,8 mld dolarów.

Sekretarz handlu Anup Wadhawan oświadczył, że wycofanie GSP nie będzie miało znaczącego wpływu na eksport Indii do USA. Korzyść z cła lub oszczędności na taryfach importowych wynosiły tylko 190 mln dolarów rocznie.

Co więcej, Federacja Indyjskich Organizacji Eksportowych (FIEO) uważa również, że eksport Indii do USA pozostanie niezmieniony na skutek ostatniego posunięcia Trumpa, ponieważ będzie on miał jedynie marginalny wpływ na kilka sektorów krajowych, takich jak m.in. przetworzona żywność, skóra, tworzywa sztuczne, materiały budowlane i płytki, towary inżynieryjne i narzędzia ręczne.

Co dalej?

Wyłączenie Indii z programu może doprowadzić do stanowczych działań ze strony rządu, jak nałożenie na USA ceł odwetowych. Jeśli tak się stanie, w sumie 29 produktów importowanych z USA będzie musiało stawić czoła wyższym cłom. Posunięcie to zmniejszy zyski z amerykańskiego eksportu i spowoduje dodatkowe obciążenie w wysokości 290 mln USD rocznie na produkty z USA eksportowane do Indii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here