Apel społeczności indyjskiej w Polsce przeciw wydaleniu z Indii polskiego studenta

Mieszkający w Polsce Indusi rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją wspierającą polskiego studenta, który za udział w pokojowym proteście przeciwko nowym zasadom przyznawania obywatelstwa w Indiach ma zostać wydalony z kraju w trybie natychmiastowym.

Pierwsza taka sprawa dotyczyła Jakoba Lindenthala, niemieckiego studenta inżynierii, który został zmuszony do opuszczenia Indii po tym, jak wziął udział w proteście przeciwko kontrowersyjnej i niekonstytucyjnej ustawie o zmianie zasad przyznawania indyjskiego obywatelstwa (Citizen Amendment Act, CAA). Jej echa jeszcze nie ucichły, gdy świat obiegła kolejna wiadomość: polski student literatury porównawczej na Uniwersytecie w Dźadawpurze (Jadavpur Univesity) w Kalkucie [właśc. Kolkacie], Kamil Siedczyński został wezwany do opuszczenia kraju z podobnego powodu. Siedczyński miał wziąć udział w odbywającym się w Kalkucie proteście przeciwko nowej ustawie CAA, na podstawie czego oskarżono go o łamanie zasad wizowych. Prawnicy studenta twierdzą jednak, że był on jedynie „obserwatorem” protestu, a nie jego aktywnym uczestnikiem.

Status prawny polskiego studenta

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach z 1947 r. rząd centralny zastrzega sobie prawo do zakazania, regulowania lub ograniczenia wjazdu lub dalszego pobytu cudzoziemców w kraju. W części 3 ust. 2 lit. e) ppkt (vii) ustawa stanowi, że państwo może zabronić cudzoziemcom angażowania się w czynności o określonym charakterze. Fakt, że rząd centralny ma prawo sprecyzować charakter tychże czynności powodować może nadużycia w stosunku do praw cudzoziemca. W ten sposób Kamil Siedczyński został oskarżony o pogwałcenie prawa wizowego wskutek zaangażowania w działalność polityczną, co całkowicie podważa zasady wolności akademickiej i jego prawa jako studenta.
Stowarzyszenie Nauczycieli, a także Związek Studentów Uniwersytetu w Dźadawpurze stanęły murem za studentem, którego dzieli ledwie kilka miesięcy od egzaminu magisterskiego. Sąd Najwyższy w Kalkucie wstrzymał niedawno jego wydalenie z terytorium Indii, a ostateczna decyzja ma zostać podjęta do 18 marca.

Indusi w Polsce solidarni z Kamilem

Aby uzyskać poparcie dla Kamila Siedczyńskiego oraz zwrócić uwagę na kwestię wolności akademickiej jako takiej, Indian for Democracy – Poland, nieformalne stowarzyszenie skupiające indyjskich i polskich naukowców oraz specjalistów reprezentujących inne branże zawodowe, podjęło działanie w postaci kampanii internetowej. Poniżej znajduje się pełny tekst oświadczenia solidarności w polskim tłumaczeniu, a pod nim link do petycji, którą nadal można podpisywać.

Oświadczenie poparcia dla Kamila Siedczyńskiego, polskiego studenta, który ma zostać wydalony z terytorium Indii za udział w proteście przeciwko CAA

W świetle niedawnych działań przeciwko Kamilowi Siedczyńskiemu, polskiemu studentowi studiów magisterskich na Uniwersytecie w Dźadawpurze, których powodem był jego udział w odbywającym się w Kalkucie proteście przeciwko nowemu prawu obywatelskiemu (CAA), my – członkowie Indians for Democracy – Polska – nieformalnego stowarzyszenia skupiającego indyjskich i polskich naukowców oraz specjalistów reprezentujących inne branże zawodowe, chcielibyśmy wyrazić nasze zdecydowane wsparcie dla pana Siedczyńskiego oraz wszystkich tych, którzy walczą w jego sprawie.

Pan Siedczyński został namierzony przez Regionalne Biuro Rejestracji Cudzoziemców (FRRO), a jego wiza została anulowana. Decyzja ta może mieć miażdżący wpływ na karierę i plany życiowe p. Siedczyńskiego, jako że od egzaminów końcowych na studiach magisterskich dzieli go zaledwie kilka miesięcy. Stwierdzono m.in, że pan Siedczyński uczestniczył w proteście przeciwko CAA, co było niezgodne z przepisami dotyczącymi posiadaczy wiz studenckich. Zarzut ten został odrzucony przez p. Siedczyńskiego.

Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy stanowczo popieramy prawo K. do uczestniczenia lub obserwowania wszelkiego rodzaju działalności politycznej w Indiach. Uważamy ponadto, iż obecne działania rządu mają charakter odwetowy i naruszają zasady wolności akademickiej. Student ma prawo – jako istota ludzka oraz badacz – doświadczać, obserwować, a nawet uczestniczyć w działalności politycznej. Potępiamy działania rządu i popieramy pobyt p. Siedczyńskiego w Indiach, wyrażając tym samym sprzeciw wobec unieważnienia jego studenckiej wizy przez Sąd Najwyższy w Kalkucie. Oczekujemy również, że SN wypowie się jednoznacznie przeciwko odwetowym działaniom rządu i wyda decyzję korzystną dla pana Siedczyńskiego, kierując się zasadą sprawiedliwości i empatii.

Chcielibyśmy również zachęcić studentów i naukowców z Indii oraz całego świata do solidarności z panem Siedczyńskim i poparcia jego prawa do wolności akademickiej. Indian for Democracy – Poland wyraża swe poparcie dla wszystkich wspierających pana Siedczyńskiego: Związku Studentów Uniwersytetu w Dźadawpurze, zespołu adwokackiego i kolegów z uniwersytetu. Jako nieformalne stowarzyszenie zaniepokojonych Indusów aktywnie organizujemy wiece protestacyjne i demonstracje przeciwko rosnącej fali dyskryminacji i przemocy w Indiach, wspierani przez polskie władze, społeczność uniwersytecką, a także działaczy politycznych (m.in. z KOD).

Podpisani:

Indians for Democracy – Poland

Link do petycji:

https://secure.avaaz.org

 

***

Współautor: dr Roshni Sengupta

 

PODZIEL SIĘ
mm
Doktor nauk humanistycznych, indolożka, orientalistka, kulturoznawczyni. Absolwentka filologii orientalnej (specjalność: indologia) oraz kulturoznawstwa bliskowschodniego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2003 lektorka języków hindi i urdu; od ponad dekady biegły tłumacz języka urdu i hindi. Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here