Korea Południowa na szczycie prognozy wzrostu gospodarczego OECD

2050

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD gospodarka Korei Południowej najprawdopodobniej skurczy się mniej niż się do tej pory spodziewano. Kraj doświadczy najmniejszego spadku gospodarczego spośród krajów rozwiniętych. Ma to być związane z szybką reakcją państwa na pandemię Covid-19 i ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa bez całkowitego zamknięcia granic i wprowadzenia poważnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców kraju.

Według przewidywań, produkt krajowy brutto Korei Południowej spadnie zaledwie o 0,8%. Stanowi to lekką poprawę w stosunku do spadku PKB przewidywanego w czerwcu, który w tamtym miesiącu wyniósł 1,2%. Dla porównania, średni spadek PKB  krajów OECD na rok 2020 wynosi 7,5% – gospodarki Stanów Zjednoczonych i Japonii, zaliczane do największych na świecie, prawdopodobnie skurczą się w tym roku o odpowiednio 7,3% i 6%. Z kolei wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii zmaleje o aż 11,5%.

Oczekuje się, że krajowa konsumpcja Korei Południowej spadnie o 3,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Wcześniejsze prognozy spadku wynosiły 4,1%. Eksport w tym roku prawdopodobnie obniży się o 5,7% , co oznacza spadek o 2,6% w porównaniu do czerwcowych prognoz.

Jednocześnie organizacja zaleciła Bankowi Korei (BOK) utrzymanie aktualnej polityki pieniężnej jeśli niska inflacja i powolny rozruch gospodarki będzie się dalej utrzymywać. W maju, BOK obniżył swoją stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do rekordowo niskiego poziomu 0,5%, starając się w ten sposób załagodzić skutki gospodarcze pandemii.

Zmiana prognoz po drugim kwartale 2020

Organizacja OECD zmieniła całoroczne przewidywania dla swoich krajów członkowskich na podstawie ich wyników w drugim kwartale roku. Koreańska gospodarka skurczyła się w tedy o 3,3% i zajęła drugie miejsce pod względem tempa wzrostu spośród głównych gospodarek świata. Globalne rozprzestrzenienie się koronawirusa spowodowało znaczny spadek w eksporcie kraju w miesiącach kwiecień-czerwiec, który stanowi 40% PKB kraju.

Krajowa konsumpcja osiągnęła lekki wzrost, jednak nie był to wystarczający wynik by zapełnić lukę spowodowaną ciągle pomniejszającą się wartością eksportu. W drugim kwartale konsumpcja wzrosła o 1,4% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku. Wzrost wydatków na jedzenie w restauracjach, zakupy spożywcze i odzieżowe częściowo powiązany był ze świadczeniami, które rząd koreański przekazywał swoim obywatelom, głównie na przełomie kwietnia i maja. Agencja informacyjna Yonhap oszacowała, ze import osiągnął 39 mld USD, co dało nadwyżkę handlową w wysokości 2,8 mld USD, po raz pierwszy od kilku miesięcy.

Mocny spadek w wysyłce towarów związany był głównie z sektorem produkcyjnym, w tym głównie z branżą samochodową i elektroniki użytku domowego. Eksport w ostatnich trzech miesiącach spadł o 16,6% w stosunku do roku poprzedniego, jednocześnie osiągając najniższy wynik od lat 70.

Inwestycje w budownictwo zmalały o 1,3% a inwestycje kapitałowe o kolejne 2,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału.  Z kolei wkład w gospodarkę sektora produkcyjnego zmalał o 9%.

Eksport w lipcu skurczył się o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Po raz pierwszy od czterech miesięcy liczba spadła poniżej 10%. Tempo spadku ma zwalniać w związku z ponownym otwarciem się gospodarki kraju, jak i otwieraniem się gospodarek krajów partnerskich Korei Południowej. Według Yonhap Infomax, wysyłki zagraniczne w danym miesiącu wyniosły 42,8 mld USD, w porównaniu do 46,14 mld w 2019 roku. Znacząco zwiększyła się ilość towarów sprzedawanych do Chin, Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej, do których trafiła połowa koreańskich przesyłek.

Czy „Koreański Nowy Łady”  wyrówna straty wywołane pandemią?

W raporcie na temat stanu gospodarki koreańskiej, OECD odniosło się do skutecznej walki kraju z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19, bez zamykania poszczególnych regionów, co zminimalizowało wpływ pandemii na gospodarkę. Organizacja wyraziła także zainteresowanie ogłoszonym w lipcu programem stymulującym, nazywanym „Koreańskim Nowym Ładem”.

Projekt będzie wart 114 bilionów wonów (133 miliardów USD). Podobnie jak w przypadku amerykańskiego „Nowego Ładu” z lat 30, XX wieku, ważnym punktem będzie zapewnienie pracy osobom bezrobotnym. Prezydent Moon Jae-in obiecał stworzyć 1,9 miliona nowych miejsc pracy w ramach nadchodzącej reformy, jednocześnie wymienił najważniejsze sektory, które według niego odmienią koreańską gospodarkę – technologię cyfrową i odnawialne źródła energii. Według raportu, zwiększenie inwestycji dla przejścia na energię odnawialną i technologie cyfrowe dobrze wpłynie na stabilizację koreańskiego rynku.

Jednocześnie, OECD zauważyło, że pandemia mocno uderzyła w koreański rynek pracy, przyczyniając się do wzrostu bezrobocia. Według rządowych statystyk ogólny poziom bezrobocia w ostatnim czasie wzrósł do 4,5%. W przypadku młodzieży wynik wzrasta już do 11%. Ponadto starzenie się społeczeństwa kraju, kurcząca się lokalna konsumpcja i spadek liczby pracowników nieregularnych może przyczynić się do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Organizacja zaznaczyła, że konieczna jest poprawa warunków zatrudnienia kobiet, seniorów i osób młodych, by rozwiązać rosnące problemy związane z koreańskim rynkiem pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here