„Niedźwiedź w cieniu smoka: Rosja-Chiny” Michała Lubiny w wolnym dostępie

Z przyjemnością informujemy, że książka „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” Michała Lubiny jest już dostępna za darmo

8523

Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Uniwersytet Jagielloński z wydawnictwem Księgarnia Akademicka, książka Michała Lubiny przeszła niedawno do wolnego dostępu. Można ją pobrać w formacie pdf od teraz tutaj: https://bit.ly/2Lv30Ws lub tutaj: https://bit.ly/2LeiBtL

Więcej o książce „Niedźwiedź w cieniu smoka”

„Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” to pierwsza w języku polskim całościowa monografia opisująca współczesne stosunki rosyjsko-chińskie. Bazując na bogatym materiale źródłowym i osobistej znajomości Rosji i Chin, autor przekonuje, iż lata 1991-2014 stanowią okres przełomowy dla stosunków na linii Moskwa-Pekin. Po raz pierwszy w historii najnowszej to Chiny stały się partnerem silniejszym, zyskując wielowymiarową i wykazującą tendencję do pogłębiania się, przewagę nad Rosją.

Książka ta ma na celu przybliżyć współczesne stosunki rosyjsko-chińskie od roku 1991 do listopada 2014 roku. Pokazać, w jaki sposób rosyjski „niedźwiedź” znalazł się w cieniu chińskiego „smoka”. W ciągu dwudziestu trzech lat Pekin był w stanie narzucić Rosji własną wizję relacji – oczywiście nie bez problemów i nie zawsze ze stratą dla Rosji. Uczynił to – i nadal czyni – jednak właśnie w sposób przypominający grę w go. Tak, że chociaż gra toczy się dalej, to wyraźnie zarysowuje się przewaga chińska, ale nie jest ona zero-jedynkowa (kiedy zysk jednego gracza powoduje stratę drugiego). Tu wszystko jest zdecydowanie bardziej względne, tak jak względny jest chiński świat, w którym nie ma miejsca na jednoznaczności. Przekładając to na relacje rosyjsko-chińskie, oznacza to, że zysk Chin niekoniecznie zawsze oznacza stratę Rosji. Albo też, że przegrany może nawet nie zorientować się, kiedy został pokonany.

W ciągu sześciu lat od wydania, „Niedźwiedź w cieniu smoka: Rosja-Chiny 1991-2014” osiągnęła ogromną popularność, stając się naukowym bestsellerem. Książka była 15krotnie dodrukowywana i wciąż można nabyć jej papierowe egzemplarze. Doczekała się również zainteresowania zagranicy: jej anglojęzyczna wersja „Russia and China. A Political Marriage of Convenience” została opublikowana w 2017 r. Ona również jest już do pobrania w wolnym dostępie, szczegóły znajdują się tutaj: http://pulsazji.pl/2020/03/11/russia-and-china-michala-lubiny-wolnym-dostepie/

Fragmenty recenzji „Niedźwiedzia w cieniu smoka”

Michał Lubina przedstawił rozprawę nie tylko dotyczącą ciekawego zagadnienia, ale znajdującą się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Wysoko oceniam zdolności interpretacyjne poszczególnych wydarzeń i faktów z zakresu relacji rosyjsko-chińskich. Umiejętności analityczne już w tej chwili sytuują Michała Lubinę w gronie jednego z najlepszych znawców relacji politycznych i gospodarczych nie tylko pomiędzy tymi dwoma państwami, ale też i w znaczącej części północno-wschodniej i środkowej Azji. Oceny poszczególnych wydarzeń formułowane przez Michała Lubinę są nie tylko zazwyczaj bardzo trafne, ale też i świadczą o bardzo dobrze opanowanej umiejętności stosowania siatki kategorii teoretycznych obowiązującej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Konieczne jest też dodanie, iż dotychczas brak jest tego typu opracowania najnowszych stosunków rosyjsko-chińskich w języku polskim

Z recenzji prof. dr hab. Romana Bäckera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Tym, co rzuca się w oczy przy nawet pobieżnym spojrzeniu na pracę Michała Lubiny, jest jej monumentalny charakter. Stanowi ona najpotężniejsze i bardzo wyczerpujące opracowanie stosunków rosyjsko-chińskich w okresie ścisłej współczesności. Autor nie pomija zasadniczo żadnych istotnych z punktu widzenia perspektyw wzajemnych relacji obu państw wydarzeń i dokumentów. Rozprawa pozostaje precyzyjna nie tylko w warstwie faktograficznej w kwestii stosunków rosyjsko-chińskich w minionym dwudziestoleciu. Co bowiem istotne, jest również dobrze podbudowana analizą historycznych i kulturowych uwarunkowań tych relacji. Ogólny wydźwięk pracy Michała Lubiny wskazuje na jego bardzo zaawansowane umiejętności analityczne i koncepcyjne. Przedstawiona przezeń rozprawa dokonuje bardzo umiejętnego i fundamentalnego oglądu współczesnego stanu stosunków międzynarodowych na wschód od Unii Europejskiej. Jest to praca wybitna na wielu płaszczyznach. Zachowuje konsekwencję teoretyczno-metodologiczną, sformułowana jest harmonijnie i poprawnie, charakteryzuje się przytoczeniem nadzwyczaj bogatego materiału empirycznego. Przede wszystkim zaś prezentuje znakomite umiejętności syntetyzujące, dzięki którym otrzymujemy tekst o charakterze prognostycznym. To  przykład bardzo umiejętnego i fundamentalnego oglądu współczesnego stanu stosunków międzynarodowych na wschód od Unii Europejskiej

Z recenzji prof. dr hab. Joachima Dieca, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Młody, wybijający się nasz naukowiec z Krakowa Michał Lubina, dotychczas znany jako ekspert – świetny zresztą – od spraw birmańskich, zaskoczył środowisko doktoratem poświęconym stosunkom chińsko-rosyjskim po rozpadzie ZSRR, teraz wydanym w formie obszernego tomu. To (…) niezwykle obszerne i wnikliwe, a zarazem rewelacyjnie udokumentowane, studium nad relacjami Chińczyków i Rosjan w obecnym, zglobalizowanym świecie (…) Jak dowodzi logiczny, przekonujący i oparty na bardzo solidnych źródłach (chińskich, rosyjskich i międzynarodowych) główny wywód w tej pracy, z sugestią zawartą już w tytule, Rosja, do niedawna wielkie mocarstwo, w stosunkach z szybko nabierającymi siły Chinami powoli traci na znaczeniu. Autor wykonał gigantyczną pracę, by nam – mało znaną – tematykę przybliżyć – i to przede wszystkim w oparciu o oryginalne źródła. Ale i tak M. Lubina przyznaje na wstępie, że poświęcił tematyce blisko dziesięć lat i drugi raz „nie podjąłby się takiej pracy”, tzn. tytanicznego wysiłku. Dał nam bowiem na kilkuset stronach solidny materiał i zapas wiedzy, niezwykle sumienne przypisy i masę odnośników do tekstów źródłowych, dzięki czemu mamy się nad czym zastanawiać, a gdy ktoś by chciał także sięgnąć głębiej i dalej w dany cząstkowy temat czy zagadnienie. Podkreślmy jednak, że cały – merytorycznie doskonały i doprowadzony do połowy 2014 r. – wywód M. Lubiny w pełni uzasadnia jego wnioski. Albowiem to nie jest tak, że to co robią dziś Moskwa i Pekin jest nam obojętne. Wręcz przeciwnie, relacje chińsko-rosyjskie mają szeroki wymiar globalny, czego znakomita i głęboka praca młodego naukowca z Krakowa dowodzi aż nadto.

Profesor Bogdan Góralczyk, Uniwersytet Warszawski, były ambasador w krajach azjatyckich, „Nowe Książki” 3/2015

Zapraszamy do lektury: zarówno książek Michała Lubiny o stosunkach rosyjsko-chińskich, jak i o tematyce birmańskiej: obok dwóch książek o relacjach rosyjsko-chińskich, dwie z sześciu książek Michała Lubiny o Birmie są również dostępne w wolnym dostępie:

  1. „Birma” (http://pulsazji.pl/2019/04/02/birma-michala-lubiny-wolnym-dostepie/)
  2. „Birma: centrum kontra peryferie” ( https://www.academia.edu/6501150/Birma_centrum_kontra_peryferie_Kwestia_etniczna_we_wsp%C3%B3%C5%82czesnej_Birmie_1948_2013_Burma_Center_versus_Peripheries_The_Ethnic_Question_in_Contemporary_Burma_1948_2013_ )

Zapraszamy,

Puls Azji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here